Drukuj

Profilaktyczne programy zdrowotne - kontraktowanie

Ogłoszenie o odwołaniu konkursów ofert w rodzaju - Programy Zdrowotne w zakresach: Profilaktyczne Programy Zdrowotne na rok 2019 i lata następne

03.10.2018

K O M U N I K A T
O ODWOŁANIU POSTĘPOWAŃ
W SPRAWIE ZAWARCIA UMÓW OGŁOSZONYCH W TRYBIE KONKURSÓW OFERT W RODZAJU PROGRAMY ZDROWOTNE W ZAKRESACH: PROFILAKTYCZNE PROGRAMY ZDROWOTNE

Na podstawie zastrzeżenia zawartego w ogłoszeniu konkursowym, oraz w związku z § 3 ust. 2 pkt 11 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22-12-2014r. w sprawie w sprawie sposobu ogłaszania o postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, składania ofert, powoływania i odwoływania komisji konkursowej, jej zadań oraz trybu pracy (Dz.U.2014.1980 ze zm.), Dyrektor Zachodniopomorskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Szczecinie informuje o odwołaniu ogłoszonych w dniu 01-10-2018r. postępowań w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w trybie konkursów ofert w rodzaju Programy Zdrowotne w zakresach: Profilaktyczne Programy Zdrowotne, w następujących zakresach świadczeń:

 1. 16-19-000011/PRO/10/1/10.1210.159.02/01 – w zakresie PROGRAM BADAŃ PRENATALNYCH -
  CZĘŚĆ GENETYCZNA
 2. 16-19-000012/PRO/10/1/10.1210.159.02/01 – w zakresie PROGRAM BADAŃ PRENATALNYCH -
  CZĘŚĆ GENETYCZNA
 3. 16-19-000013/PRO/10/1/10.1450.159.02/01 – w zakresie PROGRAM BADAŃ PRENATALNYCH -
  CZĘŚĆ POŁOŻNICZO-GINEKOLOGICZNA
 4. 16-19-000014/PRO/10/1/10.1450.159.02/01 – w zakresie PROGRAM BADAŃ PRENATALNYCH -
  CZĘŚĆ POŁOŻNICZO-GINEKOLOGICZNA
 5. 16-19-000015/PRO/10/1/10.1450.159.02/01 – w zakresie PROGRAM BADAŃ PRENATALNYCH -
  CZĘŚĆ POŁOŻNICZO-GINEKOLOGICZNA
 6. 16-19-000016/PRO/10/1/10.1450.159.02/01 – w zakresie PROGRAM BADAŃ PRENATALNYCH -
  CZĘŚĆ POŁOŻNICZO-GINEKOLOGICZNA
Wszystkie aktualności