Drukuj

Zaopatrzenie w wyroby medyczne – Kontraktowanie

Komunikat dla świadczeniodawców w zakresie zaopatrzenia w środki pomocnicze z wyłączeniem środków pomocniczych z zakresu protetyki słuchu i optyki okularowej

19.02.2018

W  związku z wejściem w życie od dnia 3 marca 2018 r. rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 18 stycznia 2018 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie  informujemy, że wprowadzono nowe kody wyrobów medycznych:

P.134 – Zbiornik na insulinę do osobistej pompy insulinowej do 5 sztuk, limit finansowania 45 zł z 30% udziałem własnym pacjenta (raz na miesiąc).

P.135 – Sensor/Elektroda do Systemu Ciągłego Monitorowania Glikemii w czasie rzeczywistym (CGM – RT) do 4 sztuk, limit finansowania 600 zł  z 30% udziałem własnym pacjenta (raz na miesiąc).

P.136 – Transmiter/Nadajnik do Systemu Ciągłego Monitorowania Glikemii w czasie rzeczywistym (CGM – RT), limit finansowania 1 000 zł za 1 sztukę z 30% udziałem własnym pacjenta (raz na 8 miesięcy).

W kodzie P.099 rozszerzono kryterium przyznawania wyrobów stomijnych o pacjentów z wyłonioną przetoką ślinową, limit finansowania 400 zł do 90 sztuk (raz na miesiąc), kod CZS: P.099.PS.

Zwiększono limit ilościowy na środki absorpcyjne w grupie P w lp. 100 i lp. 101 z 60 sztuk do 90 sztuk na miesiąc.

W przypadku pytań prosimy o kontakt z pracownikami Działu Zaopatrzenia w Wyroby Medyczne pod numerami telefonów:

  • 91 425 10 46, 91 425 10 45
Wszystkie aktualności