Drukuj

Zaopatrzenie w wyroby medyczne – Kontraktowanie

Zaproszenie do składania wniosków o zawarcie umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju Zaopatrzenie w Wyroby Medyczne od dnia 01-01-2019 r.

26.11.2018

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA WNIOSKÓW O ZAWARCIE UMÓW

W RODZAJU: ZAOPATRZENIE W WYROBY MEDYCZNE na rok 2019

KOD POSTĘPOWANIA 16-19-000048/ZPO/12/2/06

(zapytanie ofertowe do pobrania w przeglądarce postępowań)

Na podstawie art.159 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U.2018.1510 j.t. ze zm.)

ZACHODNIOPOMORSKI OW NFZ W SZCZECINIE

Adres: SZCZECIN ul. ARKOŃSKA 45

zaprasza

do składania wniosków o zawarcie umów w rodzaju zaopatrzenie w wyroby medyczne, w następujących zakresach:

  1. ZAOPATRZENIE W PRZEDMIOTY ORTOPEDYCZNE
  2. ZAOPATRZENIE W ŚRODKI POMOCNICZE Z WYŁĄCZENIEM ŚRODKÓW POMOCNICZYCH Z ZAKRESU PROTETYKI SŁUCHU I OPTYKI OKULAROWEJ
  3. ZAOPATRZENIE W ZAKRESIE OPTYKI OKULAROWEJ
  4. ZAOPATRZENIE W ZAKRESIE PROTETYKI SŁUCHU

na obszarze województwa: ZACHODNIOPOMORSKIE.

Wnioski mogą składać podmioty będące świadczeniodawcami w rozumieniu obowiązujących przepisów oraz spełniające wymagania określone w zarządzeniu nr 59/2016/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z 29 czerwca 2016 r. w sprawie warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju świadczeń zaopatrzenie w wyroby medyczne.

Wniosek o zawarcie umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: wyroby medyczne, powinien być sporządzony zgodnie z postanowieniami zarządzenia 59/2016/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z 29 czerwca 2016r. w sprawie warunków zawierania i realizacji umów w ww. rodzaju świadczeń.

Wniosek powinien być sporządzony w formie elektronicznej i papierowej w oprogramowaniu i wersji wskazanej przez Fundusz.

Materiały dotyczące postępowania o zawarcie umowy na rok 2019 dostępne są w siedzibie ZACHODNIOPOMORSKIEGO OW NFZ, adres: SZCZECIN ul. ARKOŃSKA 45, od dnia 26.11.2018r. lub na stronie: www.nfz-szczecin.pl

Wnioskodawcy ubiegający się o zawarcie umów na 2019 rok proszeni są o złożenie wniosków do dnia 10.12.2018 roku. Wnioski rozpatrywane będą według kolejności ich rejestracji, z uwzględnieniem czasu niezbędnego na analizę i ocenę wniosku.

Wnioskodawca może złożyć w ZACHODNIOPOMORSKIM OW NFZ, tylko jeden wniosek dotyczący danego zakresu świadczeń ZPO.

 

Szczecin 26.11.2018 r.

Wydział Świadczeń Opieki Zdrowtnej

Wszystkie aktualności