Drukuj

Zaopatrzenie w wyroby medyczne – Kontraktowanie

„Zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne – wdrożenie rozwiązania informatycznego NFZ”

02.04.2019

Wdrożenie rozwiązania informatycznego NFZ wspierającego procesy elektronicznego weryfikowania i potwierdzania zlecenia na zaopatrzenie pacjenta w wyroby medyczne

 

Narodowy Fundusz Zdrowia informuje, że zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz zlecenia naprawy wyrobu medycznego (Dz.U. poz. 582; dalej: rozporządzenie z dnia 21 marca 2019 r.) zmianie ulegają zasady weryfikacji, potwierdzania i realizacji zleceń na zaopatrzenie w wyroby medyczne.

 

Zgodnie z art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz.1515; dalej: ustawa z dnia 20 lipca 2018 r.) oraz ustawy z dnia          6 grudnia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z e-skierowaniem oraz listami oczekujących na udzielenie świadczenia opieki zdrowotnej (Dz.U. z 2018 poz. 2429) nowy wzór zlecenia oraz wzór zlecenia naprawy zgodnie   z rozporządzeniem z dnia 21 marca 2019 r będą obowiązywać od 1 lipca 2019 r. Nowy wzór zlecenia oraz wzór zlecenia naprawy będą mogli wystawiać i realizować wyłącznie świadczeniodawcy, którzy zawarli porozumienie         z Narodowym Funduszem Zdrowia.

 

Dodatkowo informujemy, że zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne i zlecenia naprawy, które zostały do 30 czerwca 2019 r.:

- wystawione

- wystawione i potwierdzone

na podstawie wzorów zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 6 grudnia 2013 r. w sprawie wzoru zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz wzoru zlecenia naprawy (Dz.U. z 2013 r. poz. 1678) będą potwierdzane i realizowane do 30 czerwca 2020 r.

 

Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej

 

Wszystkie aktualności