Drukuj

Zaopatrzenie w wyroby medyczne – Kontraktowanie

Zaproszenie do składania wniosków o zawarcie umów - zaopatrzenie w wyroby medyczne na rok 2020

20.11.2019

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA WNIOSKÓW O ZAWARCIE UMÓW  W RODZAJU: ZAOPATRZENIE W WYROBY MEDYCZNE  NA ROK 2020

KOD POSTĘPOWANIA - 16-20-000035/ZPO/12/2/06

zapytanie ofertowe

Na podstawie art. 159 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U.2019.1373 j.t. ze zm.)

 

ZACHODNIOPOMORSKI ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA

Adres: 71-470 Szczecin, ul. Arkońska 45

zaprasza

 do składania wniosków o zawarcie umów w rodzaju zaopatrzenie w wyroby medyczne, w następujących zakresach:

  1. ZAOPATRZENIE W PRZEDMIOTY ORTOPEDYCZNE;
  2. ZAOPATRZENIE W ŚRODKI POMOCNICZE Z WYŁĄCZENIEM ŚRODKÓW POMOCNICZYCH Z ZAKRESU PROTETYKI SŁUCHU I OPTYKI OKULAROWEJ;
  3. ZAOPATRZENIE W ZAKRESIE OPTYKI OKULAROWEJ;
  4. ZAOPATRZENIE W ZAKRESIE PROTETYKI SŁUCHU.

na obszarze województwa – ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Wnioski mogą składać podmioty będące świadczeniodawcami w rozumieniu obowiązujących przepisów oraz spełniające wymagania określone w zarządzeniu nr 131/2019/DSOZ Prezesa Funduszu z dnia 01-10-2019r. w sprawie warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju świadczeń zaopatrzenie w wyroby medyczne.

Wniosek o zawarcie umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: wyroby medyczne, powinien być sporządzony zgodnie z postanowieniami zarządzenia nr 131/2019/DSOZ Prezesa Funduszu z dnia 01-10-2019r. w sprawie warunków zawierania i realizacji umów w ww. rodzaju świadczeń.

Wniosek powinien być sporządzony w formie elektronicznej i papierowej w oprogramowaniu i wersji wskazanej przez Fundusz.

Przygotowane wnioski o zawarcie umowy, wersję elektroniczną wraz z wydrukiem oraz wymagane dokumenty należy składać w kopercie z naklejonym oznaczeniem wniosku zgodnym z załącznikiem nr 4 do zarządzenia nr 131/2019/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 01-10-2019r. przesyłając lub dostarczając do siedziby Oddziału na adres:

Zachodniopomorski Oddział Wojewódzki NFZ w Szczecinie ul. Arkońska 45, 71-470 Szczecin 

Materiały dotyczące postępowania o zawarcie umowy na rok 2020 dostępne są od dnia 20-11-2019r. na stronie: www.nfz-szczecin.pl.

Wnioskodawcy ubiegający się o zawarcie umów od dnia 01 stycznia 2020 roku, proszeni są o złożenie wniosków do dnia 06 grudnia 2019 roku.

Wnioski rozpatrywane będą według kolejności ich rejestracji, z uwzględnieniem czasu niezbędnego na analizę i ocenę wniosku.
Wnioskodawca może złożyć w ZOW NFZ, tylko jeden wniosek dotyczący danego zakresu świadczeń ZPO.

 

 

Wszystkie aktualności