Drukuj

e-WUŚ

Komunikat dla użytkowników systemu eWUŚ: świadczeniodawców oraz osób posiadających umowy z NFZ upoważniające do wystawiania recept na leki refundowane

24.11.2015

Departament Informatyki NFZ uprzejmie przypomina, że zbliża się okres ważności wydanych przez Fundusz dokumentów uprawniających Podmioty* do korzystania  z systemu eWUŚ. Nadanie (nowych) uprawnień lokalnego administratora odbywa się na wniosek Podmiotu*, wystosowany elektronicznie poprzez portal, do właściwego OW NFZ.

Korzystanie z eWUŚ po upływie ważności uprawnień wydanych administratorom i operatorom systemu, nie jest możliwe.

*Podmiot - świadczeniodawca lub niebędąca świadczeniodawcą osoba uprawniona w rozumieniu art. 2 pkt 14 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. Nr 122, poz. 696, z późn. zm.)

Biuro prasowe ZOW NFZ

Zobacz komunikat na stronie Centrali NFZ

 

 

Wszystkie aktualności