Drukuj

Skład Rady ZOW NFZ

Radę Zachodniopomorskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia powołał Wojewoda Zachodniopomorski Zarządzeniem nr 91/2021 z dnia 26 kwietnia 2021 r. (ze zmianami)

Obecny skład Rady:

1.    Anna Kołek - przedstawiciel Wojewody Zachodniopomorskiego
2.    Paweł Wegner - przedstawiciel Wojewody Zachodniopomorskiego
3.    Kinga Flaga-Gieruszyńska - przedstawiciel Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego
4.    Elżbieta Grochans - przedstawiciel Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego
5.    Piotr Kujawa - przedstawiciel Konwentu Powiatów Województwa Zachodniopomorskiego
6.    Adam Kołodziej -  przedstawiciel Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Województwie Zachodniopomorskim
7.    Jolanta Meller - przedstawiciel organizacji pacjentów działających na rzecz praw pacjenta
8.    Robert Lewandowski - przedstawiciel reprezentatywnych organizacji pracodawców
9.    Marek Jasztal - przedstawiciel Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji Ośrodek Zamiejscowy w Szczecinie, Komendanta Wojewódzkiego Policji w Szczecinie i Zachodniopomorskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie