Drukuj

Deklaracja dostępności

Zachodniopomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Zachodniopomorskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia.

Data publikacji strony internetowej: 2015-06-30

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2024-03-25

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Na stronie internetowej:

- występują niepełne opisy alternatywne elementów nietekstowych,
- występują niejasne cele linków,
- niektóre zamieszczone pliki w formacie PDF nie są całkowicie dostępne cyfrowo,
- w niektórych przypadkach widoczność wskazania fokusa klawiatury jest niewystarczająca.

Przygotowanie deklaracji dostępności

Data sporządzenia deklaracji: 2020-09-23

Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2024-03-22

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe

Na tej stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.      

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej, prosimy o kontakt.

Osoba kontaktowa:

Koordynator ds. dostępności
Anna Marchlewska
e-mail: dostepnosc@nfz-szczecin.pl
telefon: 91 425 11 48 (od 8:00 do 16:00 w dni robocze)

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Masz prawo do:
- wystąpienia o zapewnienie dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu,
- żądania udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Co powinno zawierać żądanie:
- dane osoby zgłaszającej żądanie,
- wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi,
- dogodny sposób przedstawienia informacji.

Zachodniopomorski Oddział Wojewódzki NFZ powinien zrealizować żądanie do 7 dni od jego otrzymania. Jeżeli nie jest to możliwe, poinformujemy Cię o możliwym terminie realizacji. Termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, zaproponujemy alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy otrzymasz odmowę realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, możesz złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub elementu strony internetowej.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Zachodniopomorski Oddział Wojewódzki NFZ w Szczecinie

ul. Arkońska 45, 71-470 Szczecin

Dojazd:
- około 60 m od budynku znajduje się przystanek komunikacji miejskiej: linia autobusowa 80 oraz linia tramwajowa 3,
- parking z oznakowanymi miejscami parkingowymi dla osób z niepełnosprawnościami (3 stanowiska) znajduje się przed budynkiem.

Komunikacja na zewnątrz i wewnątrz budynku:
- wejście główne znajduje się na wysokim parterze, drzwi wejściowe są odpowiedniej szerokości,
- przy wejściu z poziomu parteru znajduje się dzwonek, za pomocą którego można przywołać pracownika ochrony. Udziela on wsparcia w dotarciu do pomieszczeń budynku,
- winda nie zatrzymuje się na poziomie Sali Obsługi Klientów (wysoki parter),
- winda ma oznakowanie w alfabecie Braille'a i komunikaty głosowe informujące o położeniu dźwigu oraz otwieraniu lub zamykaniu się drzwi,
- pochylnia dla osób poruszających się na wózkach znajduje się na lewo od schodów prowadzących do głównego wejścia, jest oznaczona znakami kierunkowymi,
- schody w ciągach komunikacyjnych wewnątrz budynku oznaczone są żółtą taśmą,
- poręcze schodów zewnętrznych oraz drzwi: wejściowe, do Sali Obsługi Klientów, do toalety dla klientów i osób z niepełnosprawnościami, oznaczone są naklejkami w alfabecie Braille'a.

Informacje dodatkowe:
- toaleta dla osób z niepełnosprawnościami znajduje się na lewo od wejścia,
- miejsce do przewijania niemowląt znajduje na lewo od wejścia, w oznakowanym pomieszczeniu wyposażonym w przewijak, sanitariat, umywalkę,
- w pobliżu Sali Obsługi Klientów znajduje się pokój do rozmów z klientami w sprawach wymagających zapewnienia poufności,
- po budynku można poruszać się z psem przewodnikiem (infografika na drzwiach),
- na Sali Obsługi Klientów dostępna jest pętla indukcyjna,
- istnieje możliwość skorzystania z usługi tłumacza języka migowego online dla osób głuchych lub słabosłyszących. Dziesięcioro naszych pracowników ukończyło I stopień kursu polskiego języka migowego, a jeden pracownik ukończył III stopień kursu,
- „Cicha godzina” w każdy wtorek od 14.00 do 15.00.

Delegatura Zachodniopomorskiego OW NFZ w Koszalinie

ul. Władysława Andersa 34, 75-626 Koszalin

Dojazd:
- około 190 m od budynku znajduje się przystanek komunikacji miejskiej linii 2, 6, 8, 10, 11 i 14,
- parkingi z miejscami postojowymi dla osób z niepełnosprawnościami znajdują się przy wejściu głównym (2 stanowiska) oraz z boku budynku, w bocznym skrzydle (1 stanowisko),

Komunikacja na zewnątrz i wewnątrz budynku:
- do wejścia głównego prowadzą schody (3 stopnie), drzwi otwierane są automatycznie,
- wejście dostosowane dla osób z dysfunkcją narządu ruchu zlokalizowane jest z boku budynku,
- przy wejściu głównym znajduje się dzwonek, za pomocą którego można przywołać pracownika ochrony. Udziela on wsparcia w dotarciu do pomieszczeń budynku,
- Sala Obsługi Klientów znajduje się na parterze,
- drzwi wejściowe, poręcze schodów prowadzących do sali obsługi, pomieszczenia delegatury oraz przyciski w windzie oznaczone są naklejkami w alfabecie Braille'a.

Informacje dodatkowe:
- w delegaturze dostępna jest pętla indukcyjna oraz usługa tłumacza języka migowego on-line dla osób głuchych lub słabosłyszących,
- po budynku można poruszać się z psem przewodnikiem,
- toaleta dla osób z niepełnosprawnościami znajduje się w przyziemiu (poziom -1), po lewej stronie od wyjścia z windy; prowadzi do niej podjazd dla osób z trudnościami w poruszaniu się,
- miejsce do przewijania niemowląt znajduje się w oznakowanym pomieszczeniu wyposażonym w przewijak, umywalkę z lustrem oraz niezbędne przybory higieniczne (pampersy różnych rozmiarów, chusteczki suche i mokre, kosz na brudne pieluszki),
- w budynku dostępny jest pokój dla opiekuna z dzieckiem i odpoczynku dla kobiet w ciąży i dla osób ze spektrum autyzmu oraz do rozmów z klientami w sprawach wymagających zapewnienia poufności,
- „Cicha godzina” w każdy wtorek od 14.00 do 15.00.

Punkt Obsługi Klientów ZOW NFZ w Szczecinie-Zdrojach

ul. Andre Citroëna 2, 70-769 Szczecin

Dojazd:
- około 270 m od budynku znajduje się przystanek komunikacji miejskiej: linia autobusowa 64, 65, 66, 73, 79 i 84 oraz linia tramwajowa 2,7 i 8,
- parking z miejscami postojowymi dla osób z niepełnosprawnościami znajduje się przy wejściu głównym (3 stanowiska).

Komunikacja na zewnątrz i wewnątrz budynku:
- do wejście głównego prowadzą schody (3 stopnie) oraz podjazd dla osób z niepełnosprawnościami znajduje się na lewo od wejścia głównego,
- obsługa klientów odbywa się w holu na parterze budynku ZUS, na wprost od wejścia głównego,

Informacje dodatkowe:
- w punkcie dostępna jest pętla indukcyjna oraz usługa tłumacza języka migowego on-line dla osób głuchych lub słabosłyszących, dwoje pracowników ukończyło I stopień kursu polskiego języka migowego,
- po budynku można poruszać się z psem przewodnikiem,
- toaleta dla osób z niepełnosprawnościami znajduje się naprzeciwko sali obsługi,
- w budynku dostępny jest pokój dla opiekuna z dzieckiem.