Drukuj

Recepty - leki - apteki

Trzy lata programu Leki 75+ (bezpłatnych leków dla seniorów, którzy ukończyli 75 lat)

02.09.2019

Program 75+, bezpłatnych leków dla seniorów, którzy ukończyli 75 rok życia, obowiązuje od 1 września 2016 roku. W ciągu prawie trzech lat (do końca lipca 2019) do seniorów w województwie zachodniopomorskim trafiło ponad 6,5 mln opakowań leków, a Zachodniopomorski Oddział NFZ zapłacił za nie 70,6 mln złotych.
Na pierwszej liście leków dla seniorów było 1129 różnych medykamentów. Teraz jest ich prawie 2 tysiące (1998).
Bezpłatne są leki na najczęstsze u starszych osób choroby:  w leczeniu nadciśnienia tętniczego, choroby niedokrwiennej serca, choroby zakrzepowo-zatorowej, astmy i przewlekłej obturacyjnej choroby płuc, cukrzycy, depresji i chorób otępiennych.
W województwie recepty można realizować w 630 aptekach posiadających umowę na refundację z Zachodniopomorskim Oddziałem NFZ.

Bezpłatne leki dla seniorów 75+ przysługują wszystkim osobom, które ukończyły 75 rok życia i są uprawnione do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Jedynym kryterium jest wiek weryfikowany na podstawie numeru PESEL lub daty urodzenia (w przypadku osób bez numeru PESEL). Bezpłatne leki przysługują od dnia 75 urodzin pacjenta. Receptę może wystawić lekarz podstawowej opieki zdrowotnej, a także uprawniona pielęgniarka POZ oraz lekarz wypisujący leki dla siebie i rodziny. 

Jeżeli lekarz specjalista uważa, że pacjent powinien być leczony lekami, które mogą być przepisane pacjentowi bezpłatnie przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, to przekazuje lekarzowi POZ pisemną informację na temat zdiagnozowanej choroby i zalecanego leczenia.

Do seniorów 75+ trafiło w kolejnych latach

  • 2016 (od września do grudnia) - 401,8 tys. opakowań leków na kwotę 4 mln złotych.
  • 2017 prawie 2 mln opakowań leków na kwotę 21,3 mln złotych
  • 2018 ponad 2,5 mln opakowań na kwotę 28,6 mln złotych
  • 2019 roku (do końca lipca) ponad 1,5 mln opakowań leków na kwotę refundacji wynoszącą 16,6 mln zł

Biuro Prasowe ZOW NFZ

 

Wszystkie aktualności