logo

Pilne Zachodniopomorskie: SzczepimySię! Szczepienie na Netto Arenie – zamiast w szpitalu na Pomorzanach Szczepienie przeciwko COVID-19 - ważne informacje Ministerstwa Zdrowia 989 - całodobowa infolinia Narodowego Programu Szczepień przeciw COVID-19 Zamknij

Dla pacjenta

Drukuj

Recepty - leki - apteki

Recepta „zaoczna” - nowe przepisy dotyczące wystawiania recept lub zleceń bez osobistego badania pacjenta.

12.03.2015

Od 1 stycznia 2015 roku lekarz może, bez dokonania osobistego badania pacjenta, wystawić receptę niezbędną do kontynuacji leczenia oraz zlecenie na zaopatrzenie w wyroby medyczne jako kontynuację zaopatrzenia w wyroby medyczne, jeżeli jest to uzasadnione stanem zdrowia pacjenta odzwierciedlonym w dokumentacji medycznej.

W ramach pakietu kolejkowego, do ustawy o zawodzie lekarza wprowadzono zmianę, która pozwala, w szczególnych sytuacjach, na wypisanie recepty lub zlecenia bez dokonania osobistego badania pacjenta.
W artykule 41 ustawy, po zapisie, iż lekarz orzeka o stanie zdrowia określonej osoby po uprzednim, osobistym jej zbadaniu, dodano nowy, stanowiący, że:

 

Lekarz może, bez dokonania osobistego badania pacjenta,
wystawić receptę niezbędną do kontynuacji leczenia
oraz zlecenie na zaopatrzenie w wyroby medyczne
jako kontynuację zaopatrzenia w wyroby medyczne,
jeżeli jest to uzasadnione stanem zdrowia pacjenta
odzwierciedlonym w dokumentacji medycznej.

 

W takim przypadku, recepty lub zlecenia mogą być przekazane:

  •  osobie upoważnionej przez pacjenta do odbioru recepty lub zlecenia albo przedstawicielowi ustawowemu pacjenta;
  •  osobie trzeciej, jeżeli pacjent oświadczy podmiotowi udzielającemu świadczeń zdrowotnych, że recepty lub zlecenia mogą być odebrane przez osoby trzecie bez szczegółowego określania tych osób.

Upoważnienie lub oświadczenie odnotowuje się w dokumentacji medycznej pacjenta albo dołącza do tej dokumentacji.
Informacje o wystawieniu recepty lub zlecenia zamieszcza się w dokumentacji medycznej pacjenta.
Informację o osobie, której przekazano taką receptę lub zlecenie, odnotowuje się w dokumentacji medycznej pacjenta albo dołącza do tej dokumentacji.

Zobacz więcej o korzystnych dla pacjenta zmianach w zaopatrzeniu w leki na receptę refundowaną

Podstawa prawna

 

Biuro Prasowe ZOW NFZ

 

Wszystkie aktualności