Drukuj

Recepty - leki - apteki

Prawo do bezpłatnych leków dla żołnierzy-górników

23.11.2015

Żołnierze przymusowo zatrudniani po wojnie w kopalniach, żołnierze zastępczej służby wojskowej, przymusowo zatrudniani w kopalniach węgla, kamieniołomach oraz w zakładach pozyskiwania i wzbogacania rud uranowych, żołnierze, którzy byli wcieleni do brygad "Służby Polsce" i przymusowo zatrudniani w kopalniach węgla i kamieniołomach, a także żołnierze przymusowo zatrudniani w batalionach budowlanych, otrzymali prawo do bezpłatnych leków.

Na podstawie znowelizowanej ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych*, od dnia 7 listopada 2015 roku, tj. dnia nowelizacji ustawy zdrowotnej, uprawnienia do bezpłatnych leków o kategorii dostępności "Rp"* lub "Rpz"* objętych decyzją o refundacji, dopuszczonych do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uzyskali:  

  • żołnierze służby wojskowej, którzy byli przymusowo zatrudniani w kopalniach i otrzymali jednorazowe odszkodowanie w związku z przymusowym zatrudnieniem, a także
  • osoby w odniesieniu do których zostało orzeczone inwalidztwo będące następstwem przymusowego zatrudnienia w tych kopalniach
  • żołnierze zastępczej służby wojskowej, którzy w latach 1949-1959 byli przymusowo zatrudniani w kopalniach węgla, kamieniołomach oraz w zakładach pozyskiwania i wzbogacania rud uranowych
  • żołnierzom  z poboru w 1949 r., którzy byli wcieleni do ponadkontyngentowych brygad "Służby Polsce" i przymusowo zatrudniani w kopalniach węgla i kamieniołomach, a także
  • żołnierzom przymusowo zatrudnianym w batalionach budowlanych w latach 1949-1959.

 Dokumentem potwierdzającym posiadanie uprawnień przez żołnierzy zastępczej służby wojskowej, jest zaświadczenie wydawane na wniosek osoby uprawnionej przez Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.

* Rp- leki wydawane z przepisu lekarza, czyli dostępne tylko na podstawie recepty

* Rpz- leki wydawane z przepisu lekarza do zastrzeżonego stosowania.

 

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych Dz.U. 2015 poz. 1692

 

Wydział Spraw Świadczeniobiorców

Wszystkie aktualności