logo

Pilne Zobacz, jak zarejestrować się na szczepienie! Rejestracja poszczególnych grup wiekowych Czekasz na szczepienie w punkcie szczepień? Pamiętaj o dystansie i maseczkach Zgłoś się na szczepienie przez formularz – zostaniesz sprawniej obsłużony Zachodniopomorskie uzdrowiska czekają na kuracjuszy! Zamknij

Dla pacjenta

Drukuj

Recepty - leki - apteki

Korzystne dla pacjenta zmiany w zaopatrzeniu w leki na receptę refundowaną

03.10.2014

W związku z wejściem w życie nowych przepisów dotyczących recept lekarskich:

 • Pacjent może otrzymać na receptę ilość leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobu medycznego niezbędną do maksymalnie 120-dniowego okresu stosowania wyliczonego na podstawie określonego na recepcie sposobu dawkowania (dotychczas było to 90 dni)
 • Lekarz może wystawić: do 12 recept na następujące po sobie okresy stosowania nieprzekraczające łącznie 360 dni stosowania (dotychczas do trzech recept)
 •  z zastrzeżeniem, że na jednej recepcie nie można przepisać leku na więcej niż 120 dni stosowania (dotychczas można było zapisać lek na 90 dni stosowania).
 • Jeżeli na recepcie podano sposób dawkowania, a ilość leku wydanego przekraczałaby ilość leku przeznaczoną do 120-dniowego stosowania (dotychczas do 90 dni stosowania), lek wydaje się w ilości maksymalnie zbliżonej do ilości określonej na recepcie, chyba że należy wydać jedno najmniejsze opakowanie leku określone w wykazie refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobów medycznych.".
 • Na jednej recepcie można przepisać podwójną ilość leku recepturowego (dotychczas pojedynczą).
 • W przypadku recept, na których przepisano lek recepturowy w postaci maści, kremu, mazidła, pasty albo żelu do stosowania na skórę, można przepisać dziesięciokrotną ilość leku recepturowego. Pacjent może otrzymać do 16 recept niezbędnych do stosowania przez okres nieprzekraczający maksymalnie łącznie 120 dni stosowania  
 • W przypadku recept na środki antykoncepcyjne, lekarz może wystawić do 6 recept na następujące po sobie okresy stosowania nieprzekraczające łącznie 6-miesięcznego stosowania.

 Środek odurzający lub substancja psychotropowa

 • Na receptę wystawioną na preparaty zawierające środki odurzające grupy I-N / substancje psychotropowe grupy II-N, pacjent może otrzymać ilości środka odurzającego / substancji psychotropowej niezbędne do maksymalnie 90 dni stosowania (do tej pory 30 dni).
 • Lekarz może wystawić do 3 recept (na preparaty zawierające środki odurzające grupy I-N / substancje psychotropowe grupy II-P) na następujące po sobie okresy stosowania nieprzekraczające łącznie 90 dni stosowania. 
 • Na recepcie lekarz podaje sposób dawkowania
 • Lekarz podaje na recepcie sumaryczną ilość środka odurzającego lub substancji psychotropowej wyrażoną słownie albo ilość środka odurzającego lub substancji psychotropowej wyrażaną słownie za pomocą ilości jednostek dawkowania oraz wielkości dawki

 Obowiązujące terminy ważności recept refundowanych

 • Recepta jest ważna do 30 dni od daty jej wystawienia

o wyjątkiem są recepty na antybiotyki (do stosowania wewnętrznego i pozajelitowego) - ważne do 7 dni od daty wystawienia  

 • Recepta na lek zawierający środek odurzający/ substancję psychotropową jest ważna do 30 dni (dotychczas do 14 dni; z uwzględnieniem przepisów dotyczących procedury importu docelowego)
 • Termin realizacji recepty na leki lub wyroby medyczne sprowadzane z zagranicy dla użytkowników indywidualnych na zasadach określonych w odrębnych przepisach, nie może przekroczyć 120 dni od daty jej wystawienia
 • Termin realizacji recepty na preparaty immunologiczne, wytwarzane dla indywidualnego pacjenta, nie może przekroczyć 90 dni od daty jej wystawienia

Biuro prasowe ZOW NFZ

Podstawy prawne:

 

Wszystkie aktualności