Drukuj

Świadczenia Pielęgnacyjne i Opiekuńcze - kontraktowanie

Ogłoszenie konkursu ofert na rok 2021 i lata następne w rodzaju: Świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej

21.10.2021

Ogłoszenie o konkursie ofert na rok 2021 i lata następne w rodzaju: Świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej


ZOW NFZ w Szczecinie informuje, że ogłoszony został konkurs ofert w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: Świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej.

Poniżej przekazujemy informacje o ogłoszonym postępowaniu i cenie oczekiwanej, oraz informujemy, że ogłoszenie konkursowe oraz zapytanie ofertowe znajdują się w przeglądarce postępowań.

Ogłoszenie konkursu, pobierz pdf

Przeglądarka postępowań, otwórz link w tym samym oknie

Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej ZOW NFZ


Wszystkie aktualności