Drukuj

Umowy - realizacja i rozliczenia

Termin rozliczania umów za okres styczeń – grudzień 2016 r.

09.01.2017

Zachodniopomorski Oddział Wojewódzki NFZ w Szczecinie uprzejmie przypomina, że zgodnie z zapisami § 27 ust. 2 załącznika do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 maja 2008r. w sprawie Ogólnych Warunków Umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. z dnia 13 maja 2008 roku nr 81 poz. 484), rozliczenie wykonania umowy następuje najpóźniej w terminie 45 dni po upływie okresu rozliczeniowego, tj. 14.02.2017 r.

W celu ostatecznego rozliczenia umowy i wywiązania się z terminów określonych w ww. rozporządzeniu, Zachodniopomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia przypomina, że dokumenty rozliczeniowe za okres styczeń – grudzień 2016 r. należy złożyć do 10 stycznia 2017 r., co jest zgodne z § 23 Ogólnych Warunków Umów. Przypominamy również o konieczności skorygowania błędnie zarejestrowanych świadczeń (komunikaty zwrotne umieszczane są na portalu SZOI po każdorazowej weryfikacji raportów I fazy rozliczania) oraz przekazaniu wszystkich faktur oraz faktur korygujących, dla których ZOW NFZ udostępnił szablony.

Terminowe złożenie pełnej dokumentacji za rok 2016 r., pozwoli na przeprowadzenie od 20.01.2017 r. działań związanych z ostatecznym zamknięciem umów.

Dariusz Ruczyński
Dyrektor Zachodniopomorskiego Oddziału Wojewódzkiego
Narodowego Funduszu Zdrowia w Szczecinie

 

Wszystkie aktualności