Drukuj

Umowy - realizacja i rozliczenia

Aktualizacja komunikatu dotyczącego „Terminu rozliczania umów za okres styczeń – grudzień 2016 r.”

11.01.2017

Zachodniopomorski Oddział Wojewódzki NFZ w Szczecinie uprzejmie informuje, że poprawną podstawą prawną do komunikatu dotyczącego „Terminu rozliczania umów za okres styczeń – grudzień 2016 r.” jest rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie Ogólnych Warunków Umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (j.t. Dz.U.2016.1146).

Dariusz Ruczyński
Dyrektor Zachodniopomorskiego Oddziału Wojewódzkiego
Narodowego Funduszu Zdrowia w Szczecinie

Wszystkie aktualności