Drukuj

Umowy - realizacja i rozliczenia

Termin rozliczania umów za okres styczeń-grudzień 2017 r. oraz październik-grudzień 2017 r.

22.01.2018

Zachodniopomorski Oddział Wojewódzki NFZ w Szczecinie uprzejmie przypomina, że zgodnie z zapisami § 27 pkt 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie Ogólnych Warunków Umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1146 z późn. zm.), rozliczenie wykonania umowy następuje najpóźniej w terminie 45 dni po upływie okresu rozliczeniowego, tj. 14.02.2018 r.

W celu ostatecznego rozliczenia umowy i wywiązania się z terminów określonych w ww. rozporządzeniu, Zachodniopomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia przypomina, że dokumenty rozliczeniowe za okres styczeń-grudzień 2017 r. oraz październik-grudzień 2017 r. powinny być złożone do 10 stycznia 2018 r., co jest zgodne z § 23 pkt 3 Ogólnych Warunków Umów. Przypominamy również o konieczności skorygowania błędnie zarejestrowanych świadczeń (komunikaty zwrotne umieszczane są na portalu SZOI po każdorazowej weryfikacji raportów I fazy rozliczania) oraz przekazaniu wszystkich faktur oraz faktur korygujących, dla których ZOW NFZ udostępnił szablony.

Terminowe złożenie pełnej dokumentacji za rok 2017 r., pozwoli na przeprowadzenie od 23.01.2018 r. działań związanych z ostatecznym zamknięciem umów.


Dariusz Ruczyński
Dyrektor Zachodniopomorskiego Oddziału Wojewódzkiego
Narodowego Funduszu Zdrowia w Szczecinie

Wszystkie aktualności