logo

Pilne TPK - Teleplatforma Pierwszego Kontaktu - Twoja pomoc medyczna wieczorem, w nocy i całodobowo w dni wolne od pracy Zobacz, jak zarejestrować się na szczepienie! Rejestracja poszczególnych grup wiekowych Czekasz na szczepienie w punkcie szczepień? Pamiętaj o dystansie i maseczkach Zgłoś się na szczepienie przez formularz – zostaniesz sprawniej obsłużony Zamknij

Dla świadczeniodawcy

Drukuj

Umowy - realizacja i rozliczenia

Komunikat dla świadczeniodawców dot. rozliczenia świadczeń z wykorzystaniem dynamicznej taryfy obowiązującej od dnia 1 stycznia 2015 r.

30.01.2015

P. T. Świadczeniodawcy
- wszyscy -

 

Zachodniopomorski Oddział Wojewódzki NFZ uprzejmie przypomina, że na stronie internetowej Centrali NFZ został opublikowany komunikat dotyczący rozliczania świadczeń z wykorzystaniem dynamicznej taryfy obowiązującej od dnia 1 stycznia 2015 r. Prosimy o zapoznanie się z tym komunikatem. W odniesieniu do świadczeń leczenia szpitalnego, szczególnej uwadze polecamy opis algorytmu taryfikacji hospitalizacji zawiązanych z chemioterapią - jest to niezbędne do rozliczenia świadczeń.

 

Komunikat dla świadczeniodawców dot. rozliczenia świadczeń z wykorzystaniem dynamicznej taryfy obowiązującej od dnia 1 stycznia 2015 r.

 

wz. Dyrektora ZOW NFZ
Piotr Grodzki
Z-ca Dyrektora ds. Służb Mundurowych

 

 

Wszystkie aktualności