Drukuj

Umowy - realizacja i rozliczenia

Informacja dotycząca jednoczesnego zaopatrzenia pacjentów z urostomią w wyroby medyczne

30.01.2015

W związku z pytaniami dotyczącymi jednoczesnego zaopatrzenia pacjentów z urostomią w wyroby medyczne określone w grupie P lp. 97 w załączniku do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 grudnia 2013 r. w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie (Dz. U. 2013, poz. 1565), Departament Polityki Lekowej i Farmacji Ministerstwa Zdrowia uprzejmie informuje, jak niżej.


Osoby z wyłonioną stomią (urostomia), korzystający z zaopatrzenia w wyroby medyczne określone w grupie P lp. 99 załącznika tj. „worki stomijne samoprzylepne jednorazowego użycia w ilości do 90 szt. (...) lub inny sprzęt stomijny: zestawy irygacyjne, nocne zbiorniki na mocz (...)", mają możliwość otrzymania worków do zbiórki moczu (jako inny sprzęt stomijny), w ramach przysługującego limitu 480 zł. na jeden miesiąc.


Natomiast worki do zbiórki moczu z odpływem do 12 szt. miesięcznie, określone w grupie P. lp. 97, przysługują pacjentom spełniającym kryteria: choroby wymagające cewnikowania pęcherza moczowego: choroby wymagające stosowania cewników zewnętrznych; nadpęcherzowe odprowadzanie moczu.

W związku z powyższym pacjenci z urostomią uprawnieni są do refundacji sprzętu określonego w grupie P lp. 99.

 Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej ZOW NFZ

 

Wszystkie aktualności