Drukuj

Umowy - realizacja i rozliczenia

Rozliczenie zakresów świadczeń lecznictwa uzdrowiskowego obejmujących dodatkowe środki finansowe na świadczenia opieki zdrowotnej udzielane przez pielęgniarki i położne

19.11.2015

P.T. Świadczeniodawcy
realizujący świadczenia w rodzaju:
Lecznictwo Uzdrowiskowe

 

Szanowni Państwo,

     W związku z problemami w zakresie rozliczenia zakresów świadczeń obejmujących dodatkowe środki finansowe na świadczenia opieki zdrowotnej udzielane przez pielęgniarki i położne w systemie SRU, ZOW NFZ informuje, że w terminie do dnia 18 grudnia 2015 r. planowane jest udostępnienie dostosowania oprogramowania umożliwiającego świadczeniodawcom w rodzaju lecznictwo uzdrowiskowe rozliczanie i wystawianie faktur w systemie SRU dot. zakresów świadczeń obejmujących dodatkowe środki finansowe na świadczenia opieki zdrowotnej udzielane przez pielęgniarki i położne (na podstawie rozporządzenia MZ w sprawie OWU) oraz import tych faktur do systemu dziedzinowego OW NFZ.

     Do czasu udostępnienia przedmiotowej funkcjonalności rozliczenia z ww. tytułu mogą być realizowane przez świadczeniodawców z pominięciem systemu SRU poprzez wystawienie faktur papierowych.

   Jednocześnie ZOW NFZ przypomina, iż dokumenty rozliczeniowe powinny być wystawiane zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym w szczególności powinny spełniać wymogi określone w:

  1. ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U.2013.330 j.t. z późn. zm.),
  2. ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U.2011.177.1054 j.t. z późn. zm.),
  3. rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 3 grudnia 2013 r. w sprawie wystawiania faktur (Dz.U.2013.1485).

 

Źródło: Wydział Ekonomiczno-Finansowy i Współpracy Międzynarodowej ZOW NFZ

Wszystkie aktualności