Drukuj

Umowy - realizacja i rozliczenia

Komunikat dla świadczeniodawców w sprawie blokowania okresów sprawozdawczych i rozliczeniowych

21.12.2015

Komunikat opublikowany pierwotnie w dniu 26.08.2011 roku, przeniesiony z archiwalnej strony internetowej ZOW NFZ 

P.T.
Świadczeniodawcy
- wszyscy-

Zachodniopomorski Oddział Wojewódzki NFZ uprzejmie przypomina, że zgodnie z zapisami §27 ust.2 załącznika do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 maja 2008 r. w sprawie Ogólnych Warunków Umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz.U. Nr 81, poz. 484), rozliczenie wykonania umowy następuje najpóźniej w terminie 45 dni po upływie okresu rozliczeniowego.
W związku z powyższym informujemy, że w dniu 16 sierpnia 2011r. zostały zablokowane umowy, dla których okres rozliczeniowy zakończył się 30 czerwca 2011r., umowy ze schematem rozliczeniowym „nieuznawanie niedowykonań i nadwykonań (POZ)", a zatem z okresem rozliczeniowym miesięcznym oraz umowy obowiązujące w latach wcześniejszych niż 2011r.

Mając powyższe na uwadze ZOW NFZ informuje, że odblokowanie umowy może odbyć się tylko na podstawie poprawnie sporządzonego wniosku świadczeniodawcy, pozytywnie rozpatrzonego przez Dyrektora Zachodniopomorskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ. Umowy lub zestawy świadczeń będą odblokowywane na okres 14 dni kalendarzowych. Wniosek zawierający błędy formalne, zostanie w całości odrzucony.

Wydział Ekonomiczno-Finansowy i Współpracy Międzynarodowej

Załączniki (aktualizacja 24.05.2024):

  1. Wniosek o odblokowanie umowy w części dotyczącej raportów statystycznych (I faza)
  2. Wniosek o odblokowanie umowy w części dotyczącej przetwarzania żądań naliczania (II faza)
Wszystkie aktualności