Drukuj

Umowy - realizacja i rozliczenia

Komunikat dla świadczeniodawców POZ dotyczący oświadczeń o uzgodnieniu podziału środków na zwiększenie finansowania świadczeń udzielanych przez pielęgniarki POZ, położne POZ, pielęgniarki/higienistki szkolne” oraz o ich przekazaniu

19.01.2016

W związku z opublikowanym 12 stycznia br. Zarządzeniem Nr 2/2016/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia zmieniającym zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna, Narodowy Fundusz Zdrowia informuje:

  1. Załącznik nr 1 - „Oświadczenie o uzgodnieniu podziału środków na zwiększenie finansowania świadczeń udzielanych przez pielęgniarki POZ, położne POZ, pielęgniarki/higienistki szkolne” oraz kopię stosownych dokumentów należy złożyć wraz z dokumentami rozliczeniowymi dotyczącymi stycznia i września 2016 roku.
  2. Załącznik nr 6a - „Oświadczenie o przekazaniu środków na zwiększenie finansowania świadczeń udzielanych przez pielęgniarki POZ, położne POZ, pielęgniarki/higienistki szkolne”, należy składać co miesiąc wraz z dokumentami rozliczeniowymi.

 Powyżej wskazywane wzory „Oświadczeń” – w załączeniu.

  • Oświadczenie o uzgodnieniu podziału środków na zwiększenie finansowania świadczeń udzielanych przez pielęgniarki POZ, położne POZ, pielęgniarki/higienistki szkolne (Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 2/2016/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 12 stycznia 2016 r.; Załącznik nr 2a do zarządzenia Nr 77/2015/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 19 listopada 2015 r.; Załącznik nr 2 do zarządzenia Nr 2/2016/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 12 stycznia 2016 r.) pobierz załącznik
  • Oświadczenie przeznaczeniu środków na zwiększenie finansowania świadczeń udzielanych przez pielęgniarki POZ, położne POZ, pielęgniarki/higienistki szkolne (Załącznik nr 6a do umowy POZ) pobierz załącznik

 Departament Świadczeń Opieki Zdrowotnej NFZ

Wszystkie aktualności