Drukuj

Umowy - realizacja i rozliczenia

Komunikat - przekazanie środków na podwyżki dla pielęgniarek i położnych w okresie od 01-09-2016r. do 31-08-2017r.

01.08.2016

Szanowni Państwo

W nawiązaniu do komunikatu z dnia 19.07.2016r. Zachodniopomorski Oddział Wojewódzki NFZ w Szczecinie informuje o uruchomieniu dedykowanego narzędzia w Portalu Świadczeniodawcy, służącego przekazaniu przez Świadczeniodawców informacji na temat liczby etatów albo równoważników etatów pielęgniarek i położnych wykonujących u Świadczeniodawcy zawód i realizujących świadczenia opieki zdrowotnej, celem ustalenia wysokości dodatkowych środków na wzrost wynagrodzenia pielęgniarek i położnych (w sposób analogiczny do zeszłorocznej informacji).
Przypominamy, że ostateczny termin przekazania do NFZ przedmiotowej informacji upływa z dniem 14-08-2016r.                                   


Tomasz Żukowski
Z-ca Dyrektora ds. Medycznych
ZOW NFZ

Wszystkie aktualności