Drukuj

Dla pacjenta

6 lutego (poniedziałek) NFZ bliżej Pacjenta w ramach Światowego Dnia Walki z Rakiem i Światowego Dnia Chorego, przyjdź do ZOW NFZ, spytaj o abolicję oraz leczenie onkologiczne i leki 75+

03.02.2017

W poniedziałek, 6 lutego br., w godz. 8-16, w ramach Światowego Dnia Walki z Rakiem i Światowego Dnia Chorego w siedzibie Zachodniopomorskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ, przy specjalnie utworzonych stanowiskach na sali obsługi będziemy informować o:

  • abolicji dla czerwonych eWUŚ-ów
  • badaniach profilaktycznych dla kobiet
  • zasadach korzystania z szybkiej terapii onkologicznej
  • bezpłatnych lekach dla seniorów 75+
  • wyrobach medycznych dla osób obłożnie chorych
  • zasadach kierowania na leczenie uzdrowiskowe

Wsteczne zgłoszenie do ubezpieczenia

Dla świadczeniodawców to żadna zmiana, ale dla czerwonych eWUŚ-ów to prawdziwa abolicja.

Niektórzy zaoszczędzą kilkaset złotych, inni nawet kilkanaście tysięcy.  Bo na tyle opiewałyby rachunki z NFZ, gdyby nie wprowadzone od 12 stycznia 2017 roku zmiany w ustawie zdrowotnej, czyli abolicja dla osób, które wstecznie zgłoszą się do ubezpieczenia zdrowotnego. W terminie do 90 dni od wejścia ustawy w życie – nie będą wszczynane lub będą umarzane już wszczęte postępowania administracyjne (ustalające obowiązek poniesienia kosztów świadczeń opieki zdrowotnej za lata 2013-2016) pod warunkiem „wstecznego” zgłoszenia do ubezpieczenia.

W województwie zachodniopomorskim sprawa dotyczy parunastu tysięcy osób.

A zgłoszenie może dotyczyć takich osób, które w czasie korzystania ze świadczeń mogły być zgłoszone przez osobę podlegającą obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu - spełniały przesłanki do bycia członkiem rodziny tzn. były:

  • dzieckiem własnym; dzieckiem małżonka; dzieckiem przysposobionym; wnukiem albo dzieckiem, dla którego ustanowiono opiekę w ramach rodziny zastępczej lub rodzinnego domu dziecka, do ukończenia przez nie 18 - go roku życia, a jeżeli uczy się dalej - do ukończenia 26 - go roku życia; natomiast jeżeli posiada orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub inne traktowane na równi - bez ograniczenia wieku,
  • małżonkiem,
  • wstępnym pozostającym z ubezpieczonym we wspólnym gospodarstwie domowym.

Dzięki znowelizowanej ustawie zdrowotnej Fundusz nie musi prowadzić spraw administracyjnych wobec osób z  tzw. czerwonym eWUŚ-em. Natomiast  czerwone eWUŚ-e, mogą spać spokojnie: nie zapłacą za leczenie, z którego skorzystali, pod warunkiem, że zgłoszą się wstecznie do ubezpieczenia. Tylko pod tym warunkiem abolicja zadziała.

Biuro prasowe ZOW NFZ

Zobacz więcej:

Wszystkie aktualności