Drukuj

Dla pacjenta

Ukazało się wiosenne wydanie informatora Zachodniopomorskiego Oddziału NFZ „Jak i gdzie się leczyć 2017”

29.03.2017

Ukazał się informator Zachodniopomorskiego Oddziału NFZ „Jak i gdzie się leczyć 2017 – wydanie wiosenne”. Jest to pierwsze tegoroczne wydanie, w nakładzie 15 tys. egzemplarzy.
W poradniku znajdziemy zasady korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej, a także adresy i telefony do przychodni, poradni specjalistycznych, do szpitali, pracowni diagnostycznych, lekarzy i poradni rehabilitacji leczniczej, gabinetów stomatologicznych. Są tu również wykazy podmiotów udzielających świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych, w zakresie opieki paliatywnej i hospicyjnej oraz psychiatrycznej i leczenia uzależnień. Informujemy też o zasadach korzystania z lecznictwa uzdrowiskowego oraz z zaopatrzenia w wyroby medyczne.
Poradnik zawiera informacje o bezpłatnych lekach dla seniorów 75+, o świadczeniach zdrowotnych udzielanych bez skierowania i poza kolejnością oraz o programach profilaktycznych.
Są tu informacje o systemach, z których ubezpieczeni korzystają na co dzień, tj. o eWUŚ - elektronicznej Weryfikacji Uprawnień Świadczeniobiorców oraz o ZIP - Zintegrowanym Informatorze Pacjenta. Można się także dowiedzieć, jak zarezerwować przez Internet wizytę w siedzibie Funduszu w Szczecinie.
Wydawcą informatora jest Zachodniopomorski Oddział NFZ.
Poradniki są bezpłatne i dostępne dla wszystkich zainteresowanych.

Wydawnictwa NFZ można pobrać:

  • w siedzibie ZOW NFZ w Szczecinie, ul. Arkońska 45, pokój 104; publikacje w większych ilościach są wydawane, po uzgodnieniu, wprost z garażu nr 6, od frontu budynku.

Informatory można zamówić:
•    mailem: wydawnictwa@nfz-szczecin.pl
•    telefoniczne: 91 425 11 40
•    lub faksem: 91 425 11 77
 
Zobacz więcej:
•    Wydawnictwa NFZ, otwórz link do informacji

Biuro Prasowe ZOW NFZ

Wszystkie aktualności