Drukuj

Dla pacjenta

Informator dla pacjentów „Jak i gdzie się leczyć 2015”

13.05.2015

Ukazał się informator Zachodniopomorskiego Oddziału NFZ „Jak i gdzie się leczyć w 2015 roku" (według stanu umów na kwiecień br.). W poradniku można znaleźć adresy i telefony do przychodni podstawowej opieki zdrowotnej, nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, izb przyjęć i szpitalnych oddziałów ratunkowych, do poradni specjalistycznych, oddziałów szpitalnych, pracowni diagnostycznych, lekarzy i poradni rehabilitacji leczniczej, gabinetów stomatologicznych. Są tu również wykazy podmiotów udzielających świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych, w zakresie opieki paliatywnej i hospicyjnej oraz psychiatrycznej i leczenia uzależnień. Czytelnicy znajdą w poradniku zasady korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej w kraju i poza jego granicami, w tym w ramach dyrektywy transgranicznej. Dowiedzą się o świadczeniach zdrowotnych udzielanych bez skierowania i poza kolejnością, o programach profilaktycznych oraz o pakiecie onkologicznym. Są tu informacje o systemach, z których ubezpieczeni korzystają na co dzień, tj. o elektronicznej Weryfikacji Uprawnień Świadczeniobiorców oraz o Zintegrowanym Informatorze Pacjenta. Ostatnia strona zawiera zestaw przydatnych telefonów, obsługiwanych przez pracowników ZOW NFZ oraz przez firmę udzielającą całodobowej informacji o miejscach udzielania świadczeń oraz kolejce medycznej.
Wydawcą informatora jest Zachodniopomorski Oddział NFZ.

 

Poradniki są bezpłatne i dostępne dla wszystkich zainteresowanych.
Można je pobrać w siedzibie Oddziału w Szczecinie; od 14 maja - w delegaturze w Koszalinie, a od 18 maja - w punkcie obsługi w Pyrzycach.
Informatory są dostarczane do zainteresowanych ich otrzymaniem placówek opieki zdrowotnej. Więcej o dystrybucji

 

Biuro Prasowe ZOW NFZ

 

Wszystkie aktualności