Drukuj

Dla pacjenta

Komunikat Administratora Danych Osobowych NFZ

27.07.2017

Szanowni Pacjenci,

na podstawie art. 24 ust. 1 i 25 ust.1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922) informujemy, że Administratorem Pani, Pana danych osobowych jest Narodowy Fundusz Zdrowia z siedzibą w Warszawie przy ul. Grójeckiej 186, reprezentowany przez Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia. Fundusz gromadzi dane w celu realizacji zadań ustawowych i statutowych.

Administrator Danych Osobowych jest uprawniony do przekazywania danych osobowych upoważnionym podmiotom na podstawie przepisów prawa.

Podstawa prawna przetwarzania danych wynika z ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1793, z późn. zm.).

Pacjenci mają prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich poprawiania oraz prawo do kontroli przetwarzanych danych osobowych zgodnie z art. 32-35 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

Pacjenci mogą skorzystać z prawa do informacji nie częściej niż raz na 6 miesięcy. Administrator Danych Osobowych (ADO) jest obowiązany w terminie 30 dni poinformować o przysługujących Pacjentom prawach i udzielić informacji na piśmie. Z powyższych uprawnień można skorzystać w siedzibie ADO lub w Oddziałach Wojewódzkich NFZ. Dodatkowe informacje są dostępne na stronie www.nfz.gov.pl lub pod adresem e-mail: ado@nfz.gov.pl.

Plik do pobrania
Informacja Administratora Danych Osobowych NFZ

Wszystkie aktualności