Drukuj

Dla pacjenta

Pracownicy NFZ odpowiadali w pyrzyckim szpitalu na pytania o sieć szpitali, leki dla seniorów, zasady korzystania z opieki zdrowotnej

14.09.2017

Środa 13 września była kolejnym dniem ogólnopolskiej kampanii informacyjnej Narodowego Funduszu Zdrowia na temat sieci szpitali i leków dla seniorów. Tego dnia pracownicy NFZ zawitali do 16 szpitali w całej Polsce. Na koniec kampanii informacyjnej będzie ich razem 64. Jednym z nich był szpital powiatowy w Pyrzycach.

Stanowisko informacyjne NFZ na temat sieci szpitali i bezpłatnych leków dla seniorów powyżej 75 roku życia dostępne było w pyrzyckim szpitalu w godzinach od 10-14. Z możliwości porozmawiania z pracownikami Funduszu skorzystało 38 osób.
Kobiety, które pytały, czy w każdym szpitalu w sieci musi być oddział ginekologiczno-położniczy i czy po wejściu w życie sieci szpitali będzie obowiązywać rejonizacja dowiedziały się, że taki oddział nie jest wymagany, a kobieta sama może wybrać szpital, w którym chce urodzić dziecko. Były również pytania, czy w wykazie bezpłatnych leków dla seniorów pojawiły się nowe leki nasercowe.  
Stanowisko poświęcone sieci szpitali i lekom 75+ przyciągnęło także osoby, które mają wiele innych pytań. Pacjentka, która pytała o zakres badań na skierowanie od lekarza specjalisty dowiedziała się, że w przypadku podejrzenia osteoporozy jako przyczyny zbyt częstych załamań, może otrzymać skierowanie na bezpłatne dla niej badanie densytometryczne; kobieta po endoprotezoplastyce i wczesnej rehabilitacji pooperacyjnej może skorzystać z dalszej rehabilitacji na oddziale szpitalnym lub na turnusach rehabilitacyjnych w sanatorium lub szpitalu uzdrowiskowym; lekarz rodzinny nie powinien odmówić przyjęcia w dniu zgłoszenia  pacjenta z silnym  przeziębieniem – taki pacjent może się zgłosić przed umówionymi wizytami, między nimi lub po ich zakończeniu; polski rencista mieszkający w Niemczech może w obu krajach leczyć się w pełnym zakresie, także planowo; studentka pobierająca naukę poza miejscem stałego zameldowania, może skorzystać z pomocy lekarza POZ  podczas pobytu w domu, bez konieczności składania do tego lekarza deklaracji; osoba zgłoszona do ubezpieczenia przez urząd pracy jest ubezpieczona od dnia zgłoszenia, a nie dopiero po upływie siedmiu dni od zgłoszenia; przychodnie POZ i poradnie specjalistyczne pracują w godzinach wskazanych w umowie z NFZ i nie muszą udostępniać pacjentom miejsca udzielania świadczeń poza tymi godzinami – od możliwości organizacyjnych i finansowych świadczeniodawcy zależy, czy otworzy przychodnię wcześniej, tak aby pacjenci nie czekali na zewnątrz.

Zobacz stanowisko informacyjne w szpitalu w Nowogardzie - otworz link do informacji

Biuro Prasowe ZOW NFZ

Wszystkie aktualności