Drukuj

Dla pacjenta

Program zapobiegania próchnicy wśród szóstoklasistów

07.12.2017Wpis archiwalny

Poradnia Stomatologii Dziecięcej Uniwersyteckiej Kliniki Stomatologicznej PUM, wyłoniona w drodze konkursu, będzie realizowała program polityki zdrowotnej Gminy Miasto Szczecin pn. „Zapobieganie próchnicy wśród dzieci klas VI uczęszczających do szczecińskich podstawówek”.

W ramach programu każdy uczeń VI klasy szczecińskiej szkoły podstawowej będzie mógł skorzystać z bezpłatnych świadczeń w zakresie:

  • badań stomatologicznych obejmujących: ocenę uzębienia, higienę jamy ustnej i przyzębia, oszacowanie ryzyka rozwoju próchnicy, określenie indywidualnych potrzeb profilaktyczno-leczniczych oraz szczegółową pisemną informację przekazaną rodzicom bądź opiekunom dziecka,

  • lakowania drugich zębów trzonowych stałych u dzieci, u których istnieje wskazanie do takiego zabiegu,

  • wizyty kontrolnej po sześciu miesiącach mająca na celu określenie skuteczności zaproponowanych rozwiązań.

Udział w programie jest dobrowolny. Potrzebna jest jedynie pisemna zgoda rodzica lub opiekuna. Realizacja bezpłatnych zabiegów dentystycznych odbywać się będzie w Poradni Stomatologii Dziecięcej Uniwersyteckiej Kliniki Stomatologicznej PUM w Szczecinie przy Al. Powstańców Wlkp. 72 bud.18 (parter).

Program zaplanowany jest na trzy lata (2017-2020), a jego finansowanie pokrywa w całości Gmina Miasto Szczecin. Całkowita liczba uprawnionych dzieci wynosi ok. 6 tysięcy.

Osoby zainteresowane mogą kontaktować się z Poradnią Stomatologii Dziecięcej pod nr. tel. 91 466 17 33 w celu ustalenia terminu wizyty.

 

Szczegółowe informacje o programie – otwórz link w nowej karcie

Biuro Prasowe ZOW NFZ

Wszystkie aktualności