Drukuj

Dla pacjenta

Kilka informacji na podsumowanie roku 2017 w ZOW NFZ

29.12.2017Wpis archiwalny

Dotacja Ministerstwa Zdrowia na nadwykonania 2017 (miesiące 1-9)
W ostatnich dniach grudnia Zachodniopomorski Oddział NFZ otrzymał z budżetu państwa 17,5 mln zł na sfinansowanie świadczeń udzielonych w 2017 roku (w okresie od stycznia do września) ponad kwoty zobowiązań wynikających z umów zawartych ze świadczeniodawcami, czyli na tzw. nadwykonania. Z tej kwoty 12 mln ZOW NFZ przeznaczył m.in. na sfinansowanie świadczeń w szpitalnych oddziałach dziecięcych: chirurgii, neurochirurgii, neurologii, alergologii, kardiologii, diabetologii, ortopedii i traumatologii narządu ruchu, anestezjologii i intensywnej terapii, onkologii i hematologii. Zapłacono również  za nadwykonania w oddziałach: chirurgii onkologicznej, hematologii, teleradioterapii, położnictwa i ginekologii oraz neonatologii, a także za leczenie spastyczności lekoopornej z zastosowaniem pompy baklofenowej oraz leczenie cukrzycy za pomocą  pompy insulinowej. 5,5 mln przeznaczono na sfinansowanie ponadumownych świadczeń wysokospecjalistycznych, takich jak przeszczepianie płuca, wątroby, operacje wad serca i aorty piersiowej, wszczepianie zastawek serca.

Plan finansowy ZOW NFZ
W pierwotnym planie finansowym na 2017 rok ZOW NFZ dysponował kwotą 3,1 mld złotych. W ciągu roku plan był kilka razy zwiększany, łącznie o 161,3 mln złotych pochodzących z  funduszu zapasowego i rezerwy ogólnej NFZ. Po otrzymaniu grudniowej dotacji z budżetu państwa na nadwykonania w wysokości 17,5 mln zł, Zachodniopomorski Oddział Funduszu ma na leczenie 3 mld 325 mln 835 tys. zł.   

Dodatkowe pieniądze na świadczenia endoprotezoplastyki, usuwanie zaćmy, TK i RM
W ciągu roku NFZ uruchomił środki z funduszu zapasowego i rezerwy ogólnej. Do naszego województwa trafiło ponad 161,3 mln zł. Dodatkowe środki służyły zwiększaniu kontraktów, m.in. na endoprotezoplastykę, zabiegi usunięcia zaćmy, badania tomografii komputerowej, rezonansu magnetycznego; więcej pieniędzy przeznaczono na specjalistyczne oddziały dziecięce, anestezjologię i intensywną terapię, diagnostykę i leczenie chorób nowotworowych oraz leczenie przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby typu C.
Na zakupienie dodatkowych świadczeń w zakresie zaćmy i endoprotezoplastyki przeznaczono 17,5 mln złotych, z czego skorzystało łącznie 3,5 tysiąca pacjentów:
za 11,3 mln złotych kupiono dodatkowe operacje endoprotez dla ponad 830 osób; za 6,2 mln złotych wykonano dodatkowe zabiegi usunięcia zaćmy u  ponad 2,5 tysiąca pacjentów. Szacuje się, że w ciągu całego 2017 roku wykonanych zostanie 3,5 tysiąca operacji endoprotezoplastyki stawów na łączną kwotę prawie 50 mln złotych, natomiast z zabiegu usunięcia zaćmy skorzysta ponad 13 100 osób, na kwotę ponad 31 mln zł.

Rezygnowanie pacjentów z operacji  
Zapisywanie się pacjentów na poważne operacje nie zawsze ma bezpośredni związek z ich aktualnym stanem zdrowia, o czym świadczy zbyt duża ciągle liczba osób niestawiających się na umówiony termin i rezygnujących z leczenia. W ciągu 11 miesięcy 2017 roku z endoprotezoplastyki zrezygnowało 738 pacjentów; nie uprzedziło o rezygnacji182. Rok 2016 był pod tym względem gorszy: w ciągu 9 miesięcy na umówiony termin nie stawiło się 750 pacjentów, czyli ponad 1/5 wszystkich operowanych w ciągu roku. Z tej liczby o rezygnacji powiadomiło 500 osób, a 250 pacjentów na umówiony termin po prostu się nie stawiło, bez uprzedzenia.
Zobacz więcej: nie zapomnij odwołać wizyty, zabiegu, operacji

Bezpłatne leki dla seniorów 75+
W roku 2017 seniorzy z województwa zachodniopomorskiego, którzy ukończyli 75 lat, skorzystali z bezpłatnych leków na kwotę prawie 20 mln złotych (19,8 mln).  
Średnio, miesięcznie, z programu leki 75+ korzysta ok. 50 tys. osób. Na liście znajduje się ok. 1,5 tys. leków stosowanych w leczeniu chorób typowych dla pacjentów w podeszłym wieku, które mają znaczący wpływ na jakość ich życia. Są to m.in. leki na nadciśnienie tętnicze, chorobę niedokrwienną serca, udar mózgu, chorobę zakrzepowo-zatorową, astmę i przewlekłą obturacyjną chorobę płuc, cukrzycę, depresję, otępienie: zmiany zwyrodnieniowe typu alzheimerowskiego, chorobę Parkinsona. Receptę na leki 75+ wystawia lekarz POZ.  
Zobacz więcej: bezpłatne leki dla seniorów 75+
 
Dodatkowe uprawnienia do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej
Od 1 stycznia 2017 roku kobiety w ciąży oraz osoby do lat 18, u których stwierdzono ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju lub w czasie porodu, mają prawo korzystać ze świadczeń opieki zdrowotnej poza kolejnością.
Od  31 sierpnia 2017 roku działacze opozycji antykomunistycznej oraz osoby represjonowane z powodów politycznych otrzymali prawo korzystania bez skierowania z ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych  oraz ze świadczeń opieki zdrowotnej poza kolejnością.
Wszyscy wyżej wymienieni mają też prawo do poza kolejnością do usług farmaceutycznych w aptekach.
Zobacz więcej: poza kolejnością
Zobacz więcej: bez skierowania

NFZ uruchomił dwie darmowe aplikacje
CanCell Cancer – aplikacja pozwalająca ocenić ryzyko zachorowań na najczęściej występujące nowotwory. Umożliwia m.in. monitorowanie diety i aktywności fizycznej, przypomina o okresowych badaniach profilaktycznych, pomaga w znalezieniu odpowiedniej placówki medycznej. Wszystko po to, aby uniknąć zachorowaniu na raka. Sweet Pregna – aplikacja przeznaczona dla kobiet w ciąży, które chorują na cukrzycę. Pomaga ustalić odpowiednie zapotrzebowanie kaloryczne i kontrolować glikemię. Podpowie jak zachować właściwy poziom cukru we krwi, zastąpi dziennik pomiarów glukometru i pozwoli przekazać dane lekarzowi.
Zobacz więcej: aplikacje zdrowotne

Leczenie poza granicami kraju
W 2017 roku ZOW NFZ wystawił prawie 140 tysięcy kart EKUZ potrzebnych przy korzystaniu ze świadczeń opieki zdrowotnej poza granicami kraju w sytuacjach nagłych. W 2017 roku świadczenia zdrowotne udzielone Polakom w zagranicznych przychodniach i szpitalach, zazwyczaj w trybie nagłym - na podstawie EKUZ, kosztowały ZOW NFZ  27,5 mln złotych (w roku 2016 była to kwota 20,5 mln złotych).
W ramach opieki transgranicznej, która uprawnia polskich ubezpieczonych do wybranych świadczeń ambulatoryjnych, mieszkańcy zachodniopomorskiego otrzymali zwrot za leczenie w krajach UE w wysokości 745,5 tys. złotych. Dla porównania -  w roku 2016 była to kwota  727,1 tys. zł. Tylko w I półroczu  2017 roku wnioski o częściowy zwrot poniesionych koszów złożyło 188 osób.
Zobacz więcej: opieka zdrowotna w UE i EFTA
Zobacz więcej: opieka transgraniczna

Nowe umowy, większy dostęp do diagnostyki i leczenia
W 2017 roku Zachodniopomorski Oddział Fundusz zakontraktował

 • nowe poradnie specjalistyczne
  • chirurgii dziecięcej oraz gruźlicy i chorób płuc w szpitalu miejskim w Świnoujściu;
  • położniczo-ginekologiczną w Międzyzdrojach;
  • chorób naczyń, urologiczną i neurologii dziecięcej w szpitalu w Stargardzie;
  • diabetologiczną w szpitalu w Barlinku;
  • urologiczną, geriatryczną i kardiologiczną w szpitalu w Dębnie oraz
  • nefrologiczną – prowadzoną przez NZOZ Centrum Dializ Fresenius Nephrocare przy ul. Mącznej 4 w Szczecinie.
 • od 1 kwietnia 2017 - oddział kardiologii w szpitalu w Drawsku Pomorskim
 • od 1 maja 2017 - świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze dla pacjentów wentylowanych mechanicznie w szpitalu w Szczecinku
 • od 1 maja 2017 - działają trzy nowe stacjonarne pracownie mammograficzne:
  • w szpitalu w Szczecinku
  • w Szczecinie: w Szpitalu Klinicznym Nr 1 oraz w Specjalistycznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej „Zdroje”
 • od 1 listopada 2017 - świadczenia w zakresie terapii uzależnienia i współuzależnienia od alkoholu - w poradnii Amicus w Drawsku Pomorskim
 • oddziały: otolaryngologiczny dziecięcy (od 01.11.2017) i okulistyczny dziecięcy (od 15.11.2017) - w szpitalu w Zdrojach
 • diagnostykę endoskopową przewodu pokarmowego: 
  • z Zachodniopomorskim Centrum Onkologii w Szczecinie - badania gastroskopii i kolonoskopii
  • ze Szpitalem Klinicznym Nr 2 na Pomorzanach – badania kolonoskopii

Zobacz więcej: gdzie się leczyć

Nocna i świąteczna opieka zdrowotna
Od 1 października opiekę nocną i świąteczną sprawują głównie szpitale sieciowe: 15 powiatowych, dwa na poziomie II - w Kołobrzegu i Gryficach, dwa wojewódzkie - w Szczecinie i Koszalinie, szpital pediatryczny w Zdrojach oraz 107 Szpital Wojskowy w Wałczu. Część szpitali uruchomiła dodatkowe miejsca udzielania świadczeń: w Chojnie, Darłowie, Łobzie, Myśliborzu, Polanowie, Świdwinie i Złocieńcu. Nocną i świąteczną opiekę sprawują też, jak od lat, przychodnie: w Szczecinie - WOMP-ZCLIP przy ul. B. Śmiałego oraz Medycyny Rodzinnej  przy ul. Kadłubka, Mediklinika w Policach, a także ZOZ MSW w Koszalinie.
Zobacz więcej: nocna i świąteczna opieka zdrowotna

Nowy sposób organizacji udzielania świadczeń
Od przełomu marca i kwietnia 2017 roku w województwie zachodniopomorskim funkcjonuje Koordynowana Opieka nad Kobietą w Ciąży (tzw. KOC). Świadczeń udzielają oba szpitale kliniczne: w Szczecinie i Policach oraz szpital w Zdrojach. KOC to kompleksowa, całodobowa opieka nad kobietą w ciąży i jej dzieckiem, zapewniająca specjalistyczną, fachową opiekę przez okres ciąży, poród i połóg.
Zobacz więcej: jak korzystać z programu KOC
Od 1 października 2017 roku w całym kraju obowiązuje sieć szpitali. Jej celem jest zapewnienie pacjentom kompleksowej, koordynowanej opieki, której organizatorem jest szpital, a samym szpitalom – swobodniejszego zarządzania środkami finansowymi, efektywniejszego ich wydawanie i  szybszego reagowanie na potrzeby pacjentów.
Zobacz więcej: wojewódzka sieć szpitali

Wszystkie aktualności