Drukuj

Dla pacjenta

„Senior w Rodzinie” w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Policach. Zachodniopomorski Oddział NFZ zaprasza do swojego stanowiska i prelekcji

14.05.2018

Aktualizacja 16.05.2018

Podczas Międzynarodowego Dnia Rodziny Zachodniopomorski Oddział NFZ wystąpił z prezentacją zat. Senior niezbędny (w) rodzinie oraz ze stanowiskiem informacyjnym. Seniorzy mieli okazję wysłuchać informacji o zasadach korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej w Polsce i w Unii Europejskiej – na podstawie przepisów o koordynacji. Przedstawiciele Funduszu udzielali informacji o podróżowaniu po Europie z kartą EKUZ, koncie ZIP, darmowych lekach dla osób, które ukończyły 75 lat, podpowiadali, jak sprawdzić na stronie internetowej czas oczekiwania do lekarza. Uczestnicy prelekcji byli aktywnie zainteresowani wykładem i zadawali dużo pytań.

Zaproszeni goście mogli również skorzystać z bezpłatnych badań słuchu, poziomu cukru we krwi, cholesterolu oraz ciśnienia.

Dziękujemy organizatorom za zaproszenie i możliwość wspólnego działania, seniorom – za zainteresowanie ofertą ZOW NFZ.

 

15 maja, przy ul. Szkolnej 2 w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Policach o godz. 13 rozpocznie się cykl spotkań pod hasłem „Senior w Rodzinie”. Zachodniopomorski Oddział Funduszu zaprasza do swojego stanowiska informacyjnego oraz do wysłuchania prelekcji, która będzie wygłoszona przez przedstawiciela Oddziału Funduszu.

Odpowiemy na pytania dotyczące zasad korzystania ze świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej, programu bezpłatnych leków dla seniorów, którzy ukończyli 75 lat, kierowania na leczenie uzdrowiskowe, bezpłatnych refundowanych wyrobów medycznych. Przedstawimy e-usługi oferowane przez NFZ. Tematem prelekcji będą zagadnienia związane z powszechnym ubezpieczeniem zdrowotnym dla seniora w Polsce i Europie.  
Zapraszamy!

Biuro Prasowe ZOW NFZ

Wszystkie aktualności