Drukuj

Dla pacjenta

Więcej przyjętych pacjentów, krótszy czas oczekiwania na diagnostykę i leczenie

17.10.2018

Dzięki otrzymaniu dodatkowych środków w wysokości 13 mln złotych na skrócenie czasu oczekiwania do poradni specjalistycznych oraz na badania diagnostyki obrazowej: rezonansu magnetycznego i tomografii komputerowej, Zachodniopomorski Oddział mógł zapłacić za wszystkie nadlimitowe świadczenia udzielone we wszystkich poradniach w pierwszym półroczu 2018 roku, zapewnić finansowanie leczenia wszystkich pacjentów, którzy do końca listopada po raz pierwszy zostaną objęci ambulatoryjną opieką specjalistyczną oraz sfinansować więcej badań tomografii i rezonansu.  
Ponadto, aby poprawić dostęp do ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych, wszystkie zachodniopomorskie szpitale znajdujące się w sieci, otrzymały z ZOW NFZ na 2 półrocze 2018 roku na realizację świadczeń realizowanych przez poradnie przyszpitalne, o 5% więcej środków, niż miały w 1 półroczu br.
Dodatkowo 13 szpitali, które wyróżniły się w 1 półroczu przyjęciem w poradniach przyszpitalnych znacząco większej liczby pacjentów, otrzymało na 2 półrocze dodatkowe punkty, dzięki którym będą mieć jeszcze więcej środków finansowych na poprawę dostępu pacjentów do świadczeń specjalistycznych udzielanych w trybie ambulatoryjnym.

Dyrektorzy placówek medycznych, mając pewność sfinansowania pierwszych wizyt specjalistycznych, potrzebnych do zdiagnozowania pacjenta i podjęcia decyzji dotyczących jego dalszego leczenia, mogą zwiększyć liczbę godzin pracy lekarzy specjalistów.
Obecnie więcej pierwszorazowych pacjentów przyjmowanych jest np. w poradniach onkologicznych, leczenia bólu oraz w poradniach chorób zakaźnych. Spośród poradni przyszpitalnych dla dorosłych największy wzrost zrealizowanych świadczeń odnotowuje się w poradniach gruźlicy i chorób płuc, dermatologicznej, alergologicznej. Natomiast w poradniach dla dzieci, największy wzrost liczby dzieci przyjętych po raz pierwszy do leczenia odnotowano w poradni nefrologii, wad postawy i w poradni chorób zakaźnych. Liczba pacjentów przyjętych na pierwszą wizytę w poradni hematologii wzrosła w czerwcu, w porównaniu do stycznia 2018 roku o 25%. Średni czas oczekiwania do deficytowej poradni nefrologicznej dla dorosłych uległ skróceniu o ponad tydzień. Natomiast w poradni nefrologicznej dla dzieci liczba przyjętych po raz pierwszy pacjentów wzrosła z 5 w styczniu, do 64 we wrześniu br., co oznacza znaczący wzrost liczby dzieci objętych po raz pierwszy specjalistyczną opieką nefrologiczną, a średni czas oczekiwania uległ skróceniu o trzy tygodnie.  

Analizując dane o liczbie osób oczekujących i czasie oczekiwania na świadczenia we wrześniu 2018 roku i porównując te dane do sytuacji sprzed roku widać, że dzięki dodatkowym środkom, które  trafiły na operacje zaćmy i endoprotezoplastyki, a także na badania diagnostyczne, takie jak rezonans magnetyczny i tomografia komputerowa, liczba pacjentów oczekujących na diagnostykę i leczenie uległa zmniejszeniu, krótszy jest także średni czas oczekiwania.

W przypadkach „pilnych” średni czas oczekiwania skrócił się w przypadku następujących świadczeń:

  • zabiegów w zakresie soczewki (zaćma) - o 13 dni, z 70 we wrześniu 2017, do 57 dni rok później
  • endoprotezoplastyki stawu biodrowego - o 121 dni, tj. o ponad 40%: z 409 dni we wrześniu 2017 r. do 288 dni we wrześniu 2018 r.
  • rezonansu magnetycznego - o 4 dni, z 39 w 2017 roku, do 35 w 2018
  • tomografii komputerowej - o 9 dni (z 22 do 13)

Podobnie sytuacja wygląda w przypadkach „stabilnych”. Dzięki dodatkowym środkom finansowym średnie rzeczywiste czasy oczekiwania skróciły się średnio:

  • w przypadku zabiegów usunięcia zaćmy - o 108 dni.
  • w przypadku endoprotezoplastyki stawu biodrowego: np. w 107 Szpitalu Wojskowym w Wałczu - o 730 dni, w Szpitalu Wojewódzkim w Szczecinie (miejsce udzielania świadczeń w Zdunowie) - o prawie 400 dni (396), a w Kołobrzegu - o 80 dni.   
  • na rezonans magnetyczny - o 16 dni (ze 126 do 110),
  • badania tomografii komputerowej - o 7 dni (z 51 do 44)

Skrócenie czasu oczekiwania na tomografię i rezonans możliwe było dzięki sfinansowaniu przez ZOW NFZ większej liczby świadczeń. W porównywalnych miesiącach:

  • we wrześniu 2017 roku badanie tomografii wykonano 3053 pacjentom, we wrześniu 2018 – 3413; 
  • we wrześniu 2017 roku z badania za pomocą rezonansu magnetycznego skorzystało 3838 pacjentów, we wrześniu 2018 – o 328 więcej, tj. 4166 pacjentów.    

W przypadku zabiegów usunięcia zaćmy, jeszcze w 2017 roku nie było możliwe, by pacjent w stanie stabilnym został przyjęty na zabieg szybciej, niż po 3 miesiącach oczekiwania. W tym roku niemal od razu zostanie przyjęty w trzech szpitalach: Klinicznym nr 2 i Wojewódzkim w Szczecinie oraz w powiatowym szpitalu w Stargardzie. Dzięki dodatkowym środkom finansowym Szpital Kliniczny na Pomorzanach zatrudnił kolejnych specjalistów, którzy zajmują się niemal wyłącznie usuwaniem zaćmy, dzięki czemu pacjenci obsługiwani są na bieżąco. W Stargardzie czas oczekiwania na zabieg także znacząco się skrócił: z 350 dni w 2017 roku, do kilku dni w roku bieżącym. 
W całym województwie zachodniopomorskim średni czas oczekiwania na zabieg usunięcia zaćmy we wrześniu 2018 roku jest o prawie 30% krótszy, niż rok wcześniej.
Porównując dane dotyczące czasu oczekiwania na świadczenia we wrześniu 2018 r. oraz wrześniu  2017 r., widać, że zwiększyła się liczba wykonywanych świadczeń, a kolejki oczekujących zaczęły się skracać.

Małgorzata Koszur
Rzecznik Prasowy ZOW NFZ

Wszystkie aktualności