logo

Pilne Zachodniopomorskie: SzczepimySię! Szczepienie na Netto Arenie – zamiast w szpitalu na Pomorzanach Szczepienie przeciwko COVID-19 - ważne informacje Ministerstwa Zdrowia 989 - całodobowa infolinia Narodowego Programu Szczepień przeciw COVID-19 Zamknij

Dla pacjenta

Drukuj

Dla pacjenta

Od 5 listopada - remont sali obsługi w NFZ w Szczecinie

31.10.2018

Aktualizacja 05.11.2018

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że w związku z remontem sali obsługi świadczeniobiorców  w siedzibie ZOW NFZ w Szczecinie (od 5 listopada do połowy grudnia br.), wszystkie czynności związane z obsługą interesantów są wykonywane w tymczasowych pomieszczeniach:

  • Sala nr 006 (konferencyjna): EKUZ; weryfikacja w eWUŚ; konto w ZIP; umowy dobrowolne;skierowanie do uzdrowiska
  • Pokój nr 007 i 008: zlecenie na wyroby medyczne
  • Punkt kancelaryjny: przyjmowanie dokumentów

Informujemy również, że przy punkcie kancelaryjnym dostępna jest specjalnie oznakowana skrzynka podawcza, dzięki której można przekazać sprawę do załatwienia bez potrzeby czekania na obsługę przy stanowisku. Do skrzynki można wrzucić: wniosek o EKUZ, zlecenie na wyrób medyczny, skierowanie do uzdrowiska, formularz unijny.

  • Skrzynka podawcza: wniosek o EKUZ, zlecenie na wyrób medyczny, formularz unijny, skierowanie do uzdrowiska

Z uwagi na utrudnienia, namawiamy Państwa do korespondencyjnego załatwiania następujących spraw, niewymagających  osobistej wizyty w Oddziale NFZ:

Adres: Zachodniopomorski Oddział NFZ, ul. Arkońska 45, 71-470 Szczecin
Wniosek o EKUZ można pobrać ze strony internetowej ZOW NFZ - otwórz link lub na miejscu, w NFZ.

Wszystkie sprawy przekazane korespondencyjnie lub do skrzynki podawczej zostaną załatwione rzetelnie i niezwłocznie, a dokumenty odesłane pocztą! Za powstałe utrudnienia – przepraszamy! Postaramy się, by trwały jak najkrócej.

Nowa Sala Obsługi Świadczeniobiorców, którą planujemy oddać do Państwa użytku w grudniu 2018 roku, będzie nowocześniejsza i bardziej funkcjonalna, zostanie wyposażona w wygodne i estetyczne meble. Dzięki niej zapewnimy większą poufność przy załatwianiu spraw, spełnimy warunki wynikające z wymogów RODO.
Dziękujemy za zrozumienie i zachęcamy jednocześnie, by - o ile to możliwe - do czasu oddania do użytku nowej sali, sprawy załatwiać korespondencyjnie lub przekazując je do skrzynki podawczej.
Dalsze prace, które nie będą się wiązać z tak poważną reorganizacją stanowisk, planowane są na początek 2019 roku. W styczniu zamontowane zostaną automatycznie przesuwane drzwi, co ułatwi dostęp do pomieszczeń, w tym osobom poruszającym się z wózkami dziecięcymi, na wózkach inwalidzkich, o kulach czy za pomocą balkoników. Modernizacji poddane zostaną również systemy informatyczne, tak by usprawnić i przyspieszyć obsługę interesantów.
Celem działań podjętych przez Narodowy Fundusz Zdrowia jest podwyższenie standardu obsługi klientów Oddziału.
Ostateczny wygląd Sali uzyskamy w marcu 2019 – wtedy przewidziane jest malowanie ścian.

Biuro Prasowe ZOW NFZ

Wszystkie aktualności