Drukuj

Dla pacjenta

Dodatkowe 650 mln dla szpitali

15.03.2019Wpis archiwalny

Dodatkowe 650 mln zł trafi do szpitali, w tym powiatowych, z przeznaczeniem na poprawę dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej i wzrost finansowania.

Na wniosek Ministra Zdrowia, Narodowy Fundusz Zdrowia, uwzględniając wzrost kosztów ponoszonych przez szpitale przy realizacji świadczeń opieki zdrowotnej, zmienia wyceny, które będą miały zastosowanie od 1 stycznia 2019 roku i wpłyną na zwiększenie ryczałtów w ramach podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej (sieci szpitali) wyliczanych na cały 2019 rok.

Wzrost wyceny dotyczy świadczeń realizowanych w dwóch podstawowych oddziałach szpitalnych: chirurgii ogólnej i chorób wewnętrznych.

Działanie to przyczyni się do poprawy sytuacji finansowej szpitali, zasilając ich budżety łączną kwotą ok. 650 mln złotych. Zdecydowana część tej kwoty – ponad 350 mln zł (54 procent) trafi do szpitali I i II stopnia systemu PSZ (sieci szpitali), z których większość to szpitale powiatowe.

Korekta wyceny obejmie też wybrane świadczenia internistyczne, w tym związane z opieką nad osobami starszymi, powyżej 65 roku życia.
Zakładany wzrost wycen w chirurgii i chorobach wewnętrznych będzie wynosił od 5 do 15 procent.
Zmiana wyceny dotyczy 308 z 667 grup z katalogu JGP, co oznacza, że obejmie blisko połowę wszystkich świadczeń realizowanych przez szpitale.

Zobacz więcej

Źródło: Ministerstwo Zdrowia

Wszystkie aktualności