logo

Pilne TPK - Teleplatforma Pierwszego Kontaktu - Twoja pomoc medyczna wieczorem, w nocy i całodobowo w dni wolne od pracy Zobacz, jak zarejestrować się na szczepienie! Rejestracja poszczególnych grup wiekowych Czekasz na szczepienie w punkcie szczepień? Pamiętaj o dystansie i maseczkach Zgłoś się na szczepienie przez formularz – zostaniesz sprawniej obsłużony Zamknij

Dla pacjenta

Drukuj

Dla pacjenta

W czwartek 2 maja Zachodniopomorski Oddział NFZ pracuje i zaprasza!

29.04.2019

Uprzejmie informujemy, że Zachodniopomorski Oddział NFZ w Szczecinie i Delegatura w Koszalinie są otwarte we wszystkie dni powszednie. W czwartek, 2 maja, pracujemy w godz. 8-16.

Punkt Obsługi Ubezpieczonych w Pyrzycach czynny jest w dni powszednie w godzinach pracy starostwa powiatowego, w którym Punkt Obsługi się mieści. W czwartek 2 maja POU zaprasza w godz. 7-15.

Tego dnia wydawana będzie również Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego.  

EKUZ wydawany jest na wniosek dostępny w NFZ lub na stronie internetowej Funduszu. EKUZ można otrzymać osobiście lub za pośrednictwem innej osoby (upoważnienie nie jest wymagane w przypadku karty dla małżonka i dzieci).  EKUZ wysyłamy także pocztą, na wskazany we wniosku adres.

Wniosek o EKUZ można złożyć: 

  • za pośrednictwem profilu zaufanego
  • za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej ePUAP
  • pocztą elektroniczną  
  • tradycyjną pocztą
  • faksem

Zobacz więcej – Jak uzyskać EKUZ – otwórz link do strony internetowej

Biuro Prasowe ZOW NFZ 

Wszystkie aktualności