Drukuj

Dla pacjenta

Zachodniopomorski Oddział NFZ otrzyma na leczenie dodatkowe 178 mln złotych

15.05.2019

Media o dodatkowych środkach finansowych dla Narodowego Funduszu Zdrowia, w tym dla Zachodniopomorskiego Oddziału NFZ - w kwocie 178 mln złotych:

W tym tygodniu do Sejmu kierowany jest projekt nowelizacji planu finansowego NFZ na 2019 rok. Minister Zdrowia zapowiedział, że projektowane w tej zmianie przychody Funduszu na rok 2019 wzrosną o około cztery miliardy złotych. Zachodniopomorski Oddział NFZ otrzyma z tej kwoty 178 mln 087 tys. złotych. Dzięki temu w planie finansowym Oddziału na ten rok, na świadczenia opieki zdrowotnej będzie 3,8 mld zł (aktualny plan = 3 624 206 000, plan po zmianie = 3 802 293 000 zł)

W ramach tej kwoty Zachodniopomorski Oddział NFZ planuje m.in. podnieść wycenę świadczeń w leczeniu szpitalnym, ambulatoryjnej opiece specjalistycznej, rehabilitacji leczniczej, w opiece psychiatrycznej i leczeniu uzależnień; podnieść od 1 lipca 2019 roku ryczałt za świadczenia w szpitalnych oddziałach ratunkowych (SOR) i szpitalnych izbach przyjęć (IP); podnieść wycenę w nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej; więcej pieniędzy przeznaczyć na świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze oraz opiekę paliatywną i hospicja; więcej pieniędzy przeznaczyć na nowoczesne programy lekowe i chemioterapię.

Dzięki wzrostowi wycen kolejnych procedur medycznych, możliwe będzie finansowanie przez świadczeniodawców wzrostu wynagrodzeń personelu medycznego nieobjętego dotychczas wzrostem wynagrodzeń.
Od 1 lipca br. w Szczecinie, w Szpitalu Klinicznym nr 1 przy Unii Lubelskiej,  realizowany będzie pilotażowy program leczenia udaru niedokrwiennego mózgu za pomocą trombektomii.
Od 1 października 2019 roku planowane jest ujednolicenie zasad działania wszystkich SOR-ów poprzez wprowadzenie jednakowych kryteriów triażu - segregacji pacjentów.  

Zobacz także

 Biuro prasowe ZOW NFZ

 

 

 

 

 

Wszystkie aktualności