Drukuj

Dla pacjenta

Zatwierdzona przez sejmowe komisje zmiana planu finansowego NFZ na 2019 rok

24.05.2019

Sejmowe komisje zdrowia i finansów zatwierdziły zmianę planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2019 rok, dotyczącą m.in. zwiększenia przychodów ze składki na ubezpieczenie zdrowotne i przeznaczenia dodatkowych środków na koszty świadczeń opieki zdrowotnej.
W kwocie ponad 4 mld 136 mln zł tj. (wzrost o 4,85%), projektowane jest m.in. od dnia 1 lipca 2019 r. zwiększenie wyceny świadczeń opieki zdrowotnej realizowanych w poszczególnych rodzajach świadczeń, związane ze zwiększającymi się kosztami ich udzielania, w szczególności umożliwiające zwiększenie kosztów wynagrodzeń personelu. Projektowane zwiększenie wyceny świadczeń opieki zdrowotnej obejmie:

- świadczenia ambulatoryjnej opieki specjalistycznej udzielane w poradniach o 3% - skutek finansowy to 108,5 mln zł
- świadczenia leczenia szpitalnego udzielane w oddziałach szpitalnych o 2% - skutek finansowy to 255,5 mln zł
- świadczenia leczenia szpitalnego udzielane w SOR-ach i Izbach Przyjęć o 10% - skutek finansowy to 37,3 mln zł
- świadczenia opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień o 5% - skutek finansowy to 65,2 mln zł
- świadczenia rehabilitacji leczniczej o 5% - skutek finansowy to 61,5 mln zł
- świadczenia w lecznictwie uzdrowiskowym o 5% - skutek finansowy to 17 mln zł
- świadczenia udzielane w ramach profilaktycznych programów zdrowotnych o 5% - skutek finansowy to 4,5 mln zł.

Zachodniopomorski Oddział NFZ otrzyma 178 mln złotych. Środki te pozwolą świadczeniodawcom na podniesienie wynagrodzenia tych pracowników medycznych, którzy nie byli do tej pory objęci wzrostem wynagrodzeń.
Dzięki zmianie, w planie finansowym Zachodniopomorskiego OW NFZ na świadczenia opieki zdrowotnej w tym roku będzie 3,8 mld zł.
ZOW NFZ w ramach tej kwoty planuje m.in.:

1)    podnieść wycenę świadczeń w następujących rodzajach świadczeń

  • leczenie szpitalne
  • ambulatoryjna opieka specjalistyczna
  • rehabilitacja lecznicza 
  • leczenie psychiatryczne
  • leczenie uzdrowiskowe
  • programy profilaktyczne

2)    podnieść od 1 lipca 2019 roku ryczałt za świadczenia w szpitalnych oddziałach ratunkowych (SOR) i szpitalnych izbach przyjęć (IP)
3)    podnieść wycenę w nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej
4)    więcej pieniędzy przeznaczyć na świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze oraz opiekę paliatywną i hospicja
5)    więcej przeznaczyć na nowoczesne programy lekowe i chemioterapię

Źródło: MZ, Centrala NFZ, ZOW NFZ

 

 

 

 

Wszystkie aktualności