Drukuj

Dla pacjenta

Pacjent może potwierdzić tożsamość na urządzeniu mobilnym za pomocą mTożsamości, mLegitymacji studenckiej, mLegitymacji szkolnej

29.11.2019

Aktualizacja 03.12.2019

Pacjent może potwierdzić swoją tożsamość na urządzeniu mobilnym (mTożsamość, mLegitymacja studencka, mLegitymacja szkolna). Jego prawo do świadczeń weryfikuje Świadczeniodawca po sprawdzeniu danych w systemie NFZ.

Zgodnie z Art.50. ust .2 ustawy pacjent może potwierdzić swoją tożsamość przez okazanie dowodu osobistego, paszportu, prawa jazdy, legitymacji szkolnej albo przy użyciu dokumentu elektronicznego, o którym mowa wart.19e ust.2 pkt 1ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. z2019r. poz.700, 730 i848), przez okazanie tego dokumentu na ekranie urządzenia mobilnego osobie stwierdzającej tożsamość; legitymacja szkolna może być okazana jedynie przez osobę, która nie ukończyła 18. roku życia.
Tym samym wprowadzono możliwość wylegitymowania się przez pacjenta usługą mTożsamość, mLegitymacja studencka, mLegitymacja szkolna, które w takim przypadku stają się elektronicznym odpowiednikiem dowodu osobistego, legitymacji studenckiej, legitymacji uczniowskiej na urządzeniu mobilnym.
MTożsamość można sprawdzić tradycyjnie (tak jak każdy inny dokument) lub korzystając z aplikacji mWeryfikator. Upoważniona osoba korzystająca z mWeryfikatora zobaczy na ekranie swojego smartfona imię, nazwisko i zdjęcie w niskiej rozdzielczości. Może sprawdzić również ważność mTożsamości

Uwaga!

  • Rządowy portal Obywatel.gov.pl informuje, że mTożsamość można okazać wszędzie tam, gdzie wprost nie jest wymagane okazanie dowodu osobistego lub paszportu. Usługa nie zastępuje dowodu osobistego.
  • NIE MOŻNA korzystać z mTożsamości, jeśli zwykły dowód osobisty jest nieważny — na przykład został zastrzeżony z powodu kradzieży.
  • By aktywować mTożsamość potrzebujesz profilu zaufanego — jeśli go nie maszzałóż online.

Gdzie można okazać mTożsamość? Np. przy odbieraniu przesyłek poleconych na poczcie, przy zakładaniu kart lojalnościowych, przy rejestracji w ramach usług takich jak siłownie, sklepy, usługi hotelarskie czy usługi medyczne. Dzięki mTożsamości (zamiast dowodu osobistego) można było pobrać kartę do głosowania podczas wyborów do Parlamentu Europejskiego.

Obsługa klienta może je sprawdzić tradycyjnie (tak jak każdy inny dokument) lub korzystając z aplikacji mWeryfikator. Upoważniona osoba korzystająca z mWeryfikatora zobaczy na ekranie swojego smartfona imię, nazwisko i zdjęcie w niskiej rozdzielczości. Może sprawdzić również ważność mTożsamości. Aplikacja jest bezpłatna. Zapłacimy jedynie za korzystanie z Internetu lub połączenia telefoniczne — według taryfy operatora, z którego usług korzystamy na swoim smartfonie.

Zobacz więcej:
Nowelizacja z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z wdrażaniem rozwiązań w obszarze e-zdrowia. Dz.U. 2019 poz. 1590

Zobacz więcej o mDokumentach

Wszystkie aktualności