Drukuj

Dla pacjenta

Zasady obowiązujące w salach obsługi klientów

02.11.2021

Zakres obsługi w Zachodniopomorskim OW NFZ:

 • Szczecin - pełna obsługa
  Sala Obsługi Klientów, ul. Arkońska 45

  czynna w dni robocze w godzinach 8.00-16.00
  BILETOMAT WYDAJE OSTATNI BILET o godz. 15.50

 • Koszalin - pełna obsługa 
  Sala Obsługi Klientów, ul. Andersa 34

  czynna w dni robocze w godzinach 8.00-16.00 (umawianie wizyt na telefon: 785-251-597)
 • Punkt Obsługi Klientów w Szczecinie - pełna obsługa
  70-769 Szczecin,

  ul. Andre Citroëna 2*
  (parter siedziby ZUS)
  czynny:
  poniedziałek w godzinach 8.00-16.00
  wtorek – piątek w godzinach 8.00 -15.00
  BILETOMAT WYDAJE OSTATNI BILET
  w poniedziałek
  o godz. 15.50

  wtorek – piątek o godz. 14.50

*Uwaga Klienci POK! Korespondencji nie należy wysyłać na ul. Citroëna, tylko na adres siedziby:
Zachodniopomorski Oddział NFZ, ul. Arkońska 45; 71-470 Szczecin


 ZASADY OBSŁUGI KLIENTÓW NA SALI:

 • Na sali obsługi może przebywać maksymalnie tylu klientów, ile jest dostępnych miejsc w poczekalni
 • Klienci są wpuszczani pojedynczo, w zależności od dostępności stanowiska, przy którym można załatwić daną sprawę
 • Przy stanowisku może przebywać tylko jedna osoba
 • Osoby towarzyszące nie mogą wejść na salę razem z klientem. Nie dotyczy to osób towarzyszących osobom z niepełnosprawnością, tłumaczy języka migowego, pełnomocników lub rodzica z dzieckiem
 • Zarówno klientów, jak i pracowników NFZ obowiązują nakazy sanitarne
 • Na salę są wpuszczane wyłącznie osoby, które mają usta i nos zakryte przy pomocy maseczki oraz zdezynfekują ręce
 • Z obowiązku zakrywania ust i nosa przy pomocy maseczki zwolnione są osoby deklarujące niedyspozycje zdrowotne, całościowe zaburzenie rozwoju, niepełnosprawność intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym lub niesamodzielność
  Wymagane jest  zaświadczenie od lekarza
 • Stanowiska do obsługi klientów są oddalone od siebie minimum o 2 metry. Po każdym kliencie stanowisko, w tym przesłona chroniąca pracowników, blat biurka i długopisy są starannie dezynfekowane
 • Przy wejściu do sali obsługi znajdują się specjalne skrzynki, w których można zostawić pisma, skargi i wnioski, bez konieczności wchodzenia do NFZ
 • Nad płynnością obsługi i zachowaniem obostrzeń sanitarnych na sali, czuwa Koordynator, który jest pracownikiem Funduszu

 
OBSŁUGA ŚWIADCZENIODAWCÓW: dane do kontaktu znajdują się w SZOI

UWAGA P.T. Klienci!
Mimo wznowienia obsługi klientów na miejscu, w placówkach NFZ, nadal polecamy kontakt e-mailowy lub za pośrednictwem tradycyjnej poczty:

Wzory wniosków znajdują się na stronie:
https://www.nfz-szczecin.pl/h69x4_formularze_nasz_oddzial.htm


Adresy do tradycyjnej korespondencji:

 Zachęcamy do korzystania z Telefonicznej Infolinii Pacjenta 800 190 590  

Przywrócenie pełnej działalności Sal Obsługi Klientów będzie uzależnione od aktualnej sytuacji epidemicznej w Polsce. O wszelkich zmianach będziemy informować na bieżąco.

Wszystkie aktualności