Narodowy Fundusz Zdrowia - Zachodniopomorski Oddział Wojewódzki w Szczecinie obrazek

Pilne 800 137 200 - ten numer warto zapamiętać. Twoja pomoc medyczna, gdy przychodnia POZ jest zamknięta Zobacz, jak zarejestrować się na szczepienie! Rejestracja poszczególnych grup wiekowych Czekasz na szczepienie w punkcie szczepień? Pamiętaj o dystansie i maseczkach Zgłoś się na szczepienie przez formularz – zostaniesz sprawniej obsłużony Zamknij

Dla pacjenta

Drukuj

Dla pacjenta

Zasady obowiązujące w Salach Obsługi Klientów i Punkcie Obsługi Klientów

20.07.2021

Od 7 czerwca 2021 r. w Zachodniopomorskim OW NFZ w pełni dostępne są Sala Obsługi Klientów w Szczecinie i Punkt Obsługi Klientów w Pyrzycach.

PEŁNA OBSŁUGA

SZCZECIN: Sala Obsługi Klientów, ul. Arkońska 45
czynne w dni robocze w godzinach 8.00-16.00

BILETOMAT WYDAJE OSTATNI BILET o godz. 15.50

PYRZYCE: Punkt Obsługi Klientów, ul. Lipiańska 4
czynne w godzinach 8.00-16.00 (poniedziałek); 7.00-15.00 (wtorek-piątek)

OGRANICZONA OBSŁUGA

KOSZALIN: ul. Andersa 34
-
potwierdzanie Profilu Zaufanego
- potwierdzanie zleceń na wyroby medyczne
czynne w dni robocze w godzinach 8.00-16.00


 ZASADY OBSŁUGI KLIENTÓW NA SALI:

 • Na sali obsługi może przebywać maksymalnie tylu klientów, ile jest dostępnych miejsc w poczekalni
 • Klienci są wpuszczani pojedynczo, w zależności od dostępności stanowiska, przy którym można załatwić daną sprawę
 • Przy stanowisku może przebywać tylko jedna osoba
 • Osoby towarzyszące nie mogą wejść na salę razem z klientem. Nie dotyczy to osób towarzyszących osobom z niepełnosprawnością, tłumaczy języka migowego, pełnomocników lub rodzica z dzieckiem
 • Zarówno klientów, jak i pracowników NFZ obowiązują nakazy sanitarne
 • Na salę są wpuszczane wyłącznie osoby, które mają usta i nos zakryte przy pomocy maseczki oraz zdezynfekują ręce
 • Z obowiązku zakrywania ust i nosa przy pomocy maseczki zwolnione są osoby deklarujące niedyspozycje zdrowotne, całościowe zaburzenie rozwoju, niepełnosprawność intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym lub niesamodzielność
  Wymagane jest  zaświadczenie od lekarza
 • Stanowiska do obsługi klientów są oddalone od siebie minimum o 2 metry. Po każdym kliencie stanowisko, w tym przesłona chroniąca pracowników, blat biurka i długopisy są starannie dezynfekowane
 • Przy wejściu do sali obsługi znajdują się specjalne skrzynki, w których można zostawić pisma, skargi i wnioski, bez konieczności wchodzenia do NFZ
 • Nad płynnością obsługi i zachowaniem obostrzeń sanitarnych na sali, czuwa Koordynator, który jest pracownikiem Funduszu

 
UWAGA!

Mimo wznowienia obsługi klientów na miejscu w placówkach NFZ nadal polecamy kontakt e-mailowy lub za pośrednictwem tradycyjnej poczty:

OBSŁUGA ŚWIADCZENIODAWCÓW: dane do kontaktu znajdują się w SZOI

Wzory wniosków znajdują się na stronie:
https://www.nfz-szczecin.pl/h69x4_formularze_nasz_oddzial.htm


Adresy do tradycyjnej korespondencji:

 Zachęcamy do korzystania z Telefonicznej Infolinii Pacjenta 800 190 590  

Przywrócenie pełnej działalności Sal Obsługi Klientów będzie uzależnione od aktualnej sytuacji epidemicznej w Polsce. O wszelkich zmianach będziemy informować na bieżąco.

Wszystkie aktualności