Drukuj

Dla pacjenta

Informator o Internetowym Koncie Pacjenta

16.08.2021

Internetowe Konto Pacjenta (IKP) to narzędzie dostępne na stronie www.pacjent.gov.pl, Ułatwia ono wygodne korzystanie z usług cyfrowych i porządkuje informacje medyczne o Twoim stanie zdrowia w jednym miejscu.

To bezpłatne konto ma każdy, kto posiada numer PESEL.

ZNAJDZIESZ TU INFORMACJE O:

 • wszystkich e-receptach niezależnie od statusu (wystawione, zrealizowane, częściowo zrealizowane, w przygotowaniu i anulowane) i receptach papierowych zrealizowanych od stycznia 2019 r.;
 • wszystkich e-skierowaniach niezależnie od statusu (wystawione, zrealizowane, zarejestrowane i anulowane). Uwaga! W Internetowym Koncie Pacjenta nie znajdziemy informacji o skierowaniach papierowych;
 • historii zaraportowanych zdarzeń medycznych (zarówno finansowanych ze środków publicznych, jak również w ramach świadczeń komercyjnych);
 • historii świadczeń zdrowotnych odbytych w ramach NFZ od 2008 r. (tj. refundowane recepty, skierowania do uzdrowisk, wizyty, zabiegi endoprotezoplastyki, wyroby medyczne itp.);
 • niektórych zaplanowanych zabiegach, operacjach i wizytach, które są raportowane;
  do Narodowego Funduszu Zdrowia w ramach list oczekujących;
 • potwierdzeniu przez NFZ prawa do świadczeń m.in. wysokości opłaconych składek czy dacie zarejestrowania ostatniej składki;
 • otrzymanych e-zwolnieniach.

POPRZEZ IKP MASZ MOŻLIWOŚĆ:

 • uprawnienia bliskiej osoby do wglądu do danych prezentowanych na IKP;
 • udostępnienia placówce lub pracownikowi medycznemu elektronicznych dokumentów medycznych udostępnionych na IKP (m.in. e-recept, e-skierowań);
 • wyrażenia zgody na dostęp do informacji o stanie zdrowia i dokumentów medycznych dostępnych w placówkach, innym podmiotom lub osobie bliskiej;
 • zmiany lekarza, pielęgniarki lub położnej podstawowej opieki zdrowotnej (POZ);
 • złożenia wniosku o wydanie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ);
 • dostępu do informacji ważnych w czasie pandemii:
  • wyniku testu na koronawirusa;
  • informacji, do kiedy masz przebywać na kwarantannie lub izolacji domowej;
  • możliwość pobrania Unijnego Certyfikatu COVID (UCC), który potwierdza zaszczepienie przeciw COVID-19, negatywny wynik testu na koronawirusa lub informację o byciu ozdrowieńcem.

ZGŁASZANIE NIEPRAWIDŁOWOŚCI DOTYCZĄCE ŚWIADCZEŃ REFUNDOWANYCH PRZEZ IKP

WAŻNE! Do Narodowego Funduszu Zdrowia zgłosisz nieprawidłowości, które zauważyłeś w swoim IKP w obszarze historycznych wizyt, recept refundowanych, skierowań do uzdrowisk, czyli świadczeń zdrowotnych udzielanych w ramach powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego (na NFZ).

ZGŁASZANIE INNYCH NIEPRAWIDŁOWOŚCI W IKP

WAŻNE! Do Centrum e-Zdrowia zgłosisz nieprawidłowości, które zauważyłeś w swoim IKP dotyczące między innymi Twoich danych osobowych, danych osobowych członków rodziny, danych o składkach zdrowotnych z ZUS lub KRUS, czyli wszystkich danych niebędących informacjami o świadczeniach zdrowotnych udzielanych w ramach powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego (na NFZ).

Zgłosić taką nieprawidłowość można:

NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

 1. Dlaczego nie widzę konta dziecka na moim IKP?

Dane dziecka na IKP widzi ten z rodziców, który zgłosił dziecko jako członka rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego u swojego pracodawcy.

Jeżeli Twoje dziecko jest zgłoszone przy Tobie do ubezpieczenia zdrowotnego, a nie widzisz go na IKP, wyślij zgłoszenie do oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia, właściwego z Twoim miejscem zamieszkania. Zgłoszenie możesz przesłać przez swoją skrzynkę ePUAP, bądź listownie, podając w nim swoje dane osobowe oraz dane osobowe dziecka, tj.: imię, nazwisko i numer PESEL.

WAŻNE! CHROŃ SWOJE DANE OSOBOWE, NIE PRZESYŁAJ ICH E-MAILEM.

Rodzic, który ma dostęp do IKP dziecka, może upoważnić drugiego rodzica do dostępu do IKP dziecka. Informacje jak to zrobić znajdziesz pod linkiem:

https://pacjent.gov.pl/aktualnosc/tata-i-mama-z-dostepem-do-ikp-dziecka

 1. Co robić w przypadku utraty dostępu do konta dziecka na IKP?

Konto dziecka podłączane jest w sposób automatyczny do konta rodzica na podstawie Art. 7b ust. 2 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia.

W tym przypadku NFZ przekazuje do systemu SIM (system informacji medycznej, którego częścią jest Internetowe Konto Pacjenta) informację o relacjach, jakie posiada na podstawie zgłoszenia dzieci do ubezpieczenia. Na początku należy zweryfikować status ubezpieczenia dziecka w systemie PUE ZUS. W tym celu wejdź w szczegóły ubezpieczenia sprawdzając dane dziecka, stopień pokrewieństwa (prawidłowy „dziecko wł., przysposob. lub małż.”) oraz datę zgłoszenia do ubezpieczenia. Jeżeli nie minęły 3 tygodnie od daty zgłoszenia dziecka do ubezpieczenia uzbrój się w cierpliwość – tyle maksymalnie trwa zbieranie i wymiana informacji pomiędzy wszystkimi pośredniczącymi instytucjami.

Natomiast jeśli po 3 tygodniach dziecko nie pojawi się automatycznie na IKP, skontaktuj ze swoim Oddziałem Wojewódzkim NFZ informując, że mimo upływu 3 tygodni
od czasu zgłoszenia dziecka do ubezpieczenia jego konto nadal nie jest widoczne na IKP. Sugerujemy kontakt drogą pisemną, ponieważ infolinia NFZ nie ma dostępu do baz danych.

Pracownicy Oddziałów Wojewódzkich NFZ pomogą sprawdzić oraz w razie potrzeby zweryfikować z ZUS-em dlaczego występują problemy. Po ich skorygowaniu NFZ
raz w tygodniu przekazuje informacje o zmianach w relacji rodzic-dziecko do IKP.

Przyczyną utraty dostępu do konta dziecka na IKP może być m.in. własny tytuł ubezpieczenia posiadany przez dziecko.

Dziecko ma własny tytuł do ubezpieczenia zdrowotnego, gdy:

 • pobiera świadczenie rentowe;
 • rozpoczyna staż bądź praktyki;
 • otrzymuje stypendium sportowe, z którego pobierana jest składka na ubezpieczenie zdrowotne;
 • jest zatrudnione jako pracownik młodociany;
 • rozpoczyna prowadzenie własnej działalności gospodarczej (np. studenci);
 • posiada ubezpieczenie w innym kraju członkowskim UE/EFTA.

W chwili, gdy dziecko uzyskuje własny tytuł do ubezpieczenia zdrowotnego, zostaje wyrejestrowane z ubezpieczenia zdrowotnego rodzica. Skutkuje to brakiem dostępu do IKP dziecka na IKP rodzica.

Ważne! Jeżeli rodzic w opisanej sytuacji formalnie nie wyrejestruje dziecka ze swojego ubezpieczenia zdrowotnego, ZUS PUE będzie błędnie wykazywał zgłoszonego do ubezpieczenia zdrowotnego członka rodziny.

Jeśli chcesz uzyskać ponownie dostęp do IKP dziecka, które ma własny tytuł do ubezpieczenia zdrowotnego złóż wniosek do Centrum e-Zdrowia.

Ważne! Masz dostęp do danych medycznych swoich dzieci tylko do 18. roku życia.

 1. Co robić, jeśli na IKP widzę świadczenie zdrowotne, którego nie zrealizowałem w ramach NFZ?

Jeżeli na IKP zauważyłeś świadczenie zdrowotne, z którego nie korzystałeś w danej placówce, zgłoś je przez kliknięcie zakładki „Zgłoś nieprawidłowość”. Zanim zgłosisz nieprawidłowość zastanów się, czy świadczenie nie było udzielone w formie teleporady, która także jest wizytą lekarską. Zwróć także uwagę, że świadczenie może być realizowane w formie podwykonawstwa przez inny podmiot – to też jest sytuacja prawidłowa.

Każde użycie zakładki „Zgłoś nieprawidłowość” automatycznie generuje jeden wniosek. Zostaje on przekierowany do właściwego oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia i tam jest rozpatrywany. NIE ZGŁASZAJ WIELOKROTNIE TEJ SAMEJ NIEPRAWIDŁOWOŚCI – wydłuża to postępowanie, spowoduje spowolnienie w rozwiązaniu Twojej sprawy.

Zgłaszając nieprawidłowość rozpoczynasz postępowanie wyjaśniające wobec swojego świadczeniodawcy. Wyrażasz również zgodę na udostępnienie Twoich danych osobowych swojemu świadczeniodawcy, w celu weryfikacji zgłoszonej nieprawidłowości.

 1. Co w przypadku, gdy świadczenie zdrowotne zostało opłacone prywatnie i widzę na IKP, że NFZ również za nie zapłacił?

W przypadku, gdy na IKP zobaczysz podwójne finansowanie danego świadczenia, czyli zapłaciłeś za nie Ty i NFZ – zgłoś nadużycie. Zgłoś sprawę do oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia, zgodnego z Twoim miejscem zamieszkania za pomocą skrzynki ePUAP bądź listownie.

WAŻNE! Aby Narodowy Fundusz Zdrowia mógł rozpocząć procedurę wyjaśniającą wobec wskazanego przez Ciebie świadczeniodawcy, musisz posiadać dokument potwierdzający dokonania opłaty za dane świadczenie, np. paragon, fakturę. 

 1. Co zrobić, jeśli na IKP widzę receptę wystawioną na moje dane osobowe na leki, których nie przepisał mi lekarz?

Kiedy na Internetowym Koncie Pacjenta zobaczysz receptę, która została wystawiona na Twoje dane osobowe, w pierwszej kolejności wejdź w szczegóły recepty i sprawdź, czy jest refundowana, czy płatna 100%.

W przypadku recepty refundowanej, przy „odpłatności” widnieje m.in. znak refundacji oznaczony literą ”R”, literą “S” lub 30%, 50%,. Nieprawidłowość takiej recepty zgłoś do oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia, właściwego z Twoim miejscem zamieszkania. Narodowy Fundusz Zdrowia po otrzymaniu zgłoszenia rozpocznie postępowanie wyjaśniające.

W przypadku recepty nierefundowanej, w szczegółach recepty w „odpłatności” widnieje znak „100%”. Oznacza to, że dana recepta nie jest refundowana przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Jeżeli chcesz zgłosić nieprawidłowość recepty z odpłatnością 100%, prześlij zgłoszenie do Centrum e-Zdrowia. Narodowy Fundusz Zdrowia nie może rozpocząć postępowania wyjaśniającego w przypadku, gdy recepta jest pełnopłatna – na 100%.

PROSIMY NIE POWIELAĆ ZGŁASZANYCH NIEPRAWIDŁOWOŚCI WYSYŁAJĄC INFORMACJE DO RÓŻNYCH INSTYTUCJI– wydłuża to postępowanie, a tym samym spowoduje spowolnienie w rozwiązaniu Twojej sprawy.

Wszystkie aktualności