Drukuj

Dla pacjenta

Przybyło szkół promujących zdrowie

23.10.2015

Kolejne placówki oświatowe w otrzymały wojewódzki Certyfikat Szkoły Promującej Zdrowie. 21 października b.r., podczas uroczystości w Zespole Szkół przy Szpitalu Uzdrowiskowym „Słoneczko” w Kołobrzegu, certyfikaty potwierdzające dokonania w zakresie promowania zdrowia otrzymały: Publiczne Gimnazjum Nr 1 w Zespole Szkół im. Mikołaja Kopernika w Pełczycach, Gimnazjum im. Adama Mickiewicza w Drawsku Pomorskim, Zespół Szkół Gimnazjalnych Gimnazjum Integracyjne im. Adama Mickiewicza w Łobzie, Publiczne Przedszkole Nr 5 z Grupą Żłobkową w Choszcznie, Zespół Szkół nr 11 im. ks. Jana Twardowskiego w Koszalinie oraz Przedszkole Publiczne Nr 2 im. Misia Uszatka w Myśliborzu. Ponadto trzy szkoły uzyskały prolongatę Certyfikatu: Publiczne Gimnazjum Nr 1 im. Bohaterów Westerplatte w Barlinku, Szkoła Podstawowa nr 3 im. Żołnierza WOP w Darłowie oraz gospodarz uroczystości - Zespół Szkół przy Szpitalu Uzdrowiskowym „Słoneczko” w Kołobrzegu.Uczniowie uzdrowiskowej szkoły przygotowali program artystyczny o tematyce zdrowotnej.   Tego dnia, w ramach Światowego Dnia Walki z Otyłością, odbyły się także imprezy towarzyszące: zawody sportowe przygotowane i przeprowadzone przez Klub Sportowy Kotwica Kołobrzeg, „Ścieżka zdrowia dla każdego”, a także zajęcia edukacyjne o tematyce zdrowotnej.

Zachodniopomorska Sieć Szkół Promujących Zdrowie istnieje od 2005 roku. Pracami związanymi z jej funkcjonowaniem oraz współpracą ze szkołami kieruje Zespół działający na podstawie porozumienia podpisanego przez Kuratorium Oświaty, Urząd Marszałkowski, Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki, Wojewódzką Stację Sanitarno-Epidemiologiczną, Oddział Terenowy Agencji Rynku Rolnego, Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli, Zespół Szkół Ogólnokształcących w Stargardzie Szczecińskim oraz Zachodniopomorski Oddział Wojewódzki NFZ.

Idea Szkoły Promującej Zdrowie sięga 1986 roku. Podstawowe założenia programowe pojawiły się w Karcie Ottawskiej podczas I Konferencji Promocji Zdrowia. Prekursorskie działania w zakresie promocji zdrowia i zdrowego stylu życia w edukacji rozpoczęto w Anglii, a za czołowego przedstawiciela koncepcji SzPZ uznaje się Trevora Williamsa (Uniwersytet Southampton, Walia).

W 1991 roku Światowa Organizacja Zdrowia ( WHO) uznała za niezbędne wprowadzenie tej idei w krajach przechodzących transformację ustrojową w Europie Środkowo-Wschodniej. Na tej podstawie Szkołę promującą zdrowie zainicjowano w Czechach, Polsce, na Słowacji i na Węgrzech.

W 1992 roku utworzono Europejską Sieć Szkół Promujących Zdrowie, do której weszły szkoły z siedmiu krajów, w tym z Polski.

Celem Szkoły Promującej Zdrowie jest m.in. edukacja zdrowotna uczniów i pracowników, tworzenie klimatu sprzyjającego satysfakcji z nauki i pracy w szkole, osiąganiu sukcesów oraz wzmacnianiu poczucia własnej wartości, zdrowiu i rozwojowi. Ważne jest także uczestnictwo, partnerstwo i współdziałanie członków społeczności szkolnej, rodziców i osób ze społeczności lokalnej oraz tworzenie środowiska fizycznego sprzyjającego zdrowiu, bezpieczeństwu i dobremu samopoczuciu.

Biuro Prasowe ZOW NFZ

Wszystkie aktualności