Drukuj

Dla pacjenta

Komunikat dla Pacjentów w związku ze Światowym Dniem POChP - 18 listopada 2015 r.

16.11.2015

Światowy Dzień Przewlekłej Obturacyjnej Choroby Płuc (POChP) obchodzony jest w tym roku 18 listopada. Celem organizowanej od 2002 r. akcji jest uświadomienie zagrożenia, jakie stanowi POChP oraz propagowanie wiedzy o metodach zapobiegania i terapii choroby.

POChP jest jedną z najczęściej występujących przewlekłych, niezakaźnych chorób układu oddechowego, którą cechuje utrwalone ograniczenie przepływu powietrza przez oskrzela związane z nadmierną reakcją zapalną w oskrzelach i płucach, wywołaną przez szkodliwe działanie dymu tytoniowego, a także gazów i pyłów. Szacuje się, że POChP występuje o około 10 proc. populacji osób po 40. roku życia – w Polsce jest to ok. 2 mln osób. Specjaliści oceniają, że tylko 20 proc. chorych ma zdiagnozowane POChP, jest świadome schorzenia i poddaje się leczeniu. Według danych WHO, liczba chorych na POChP na świecie sięga 210 mln.

 

Główną przyczyną zachorowań jest palenie tytoniu. Walka z tym nałogiem to podstawowe działanie profilaktyczne i pierwsze zalecenie lekarskie, jakie przekazywane jest pacjentom, u których diagnozuje się POChP. Ryzyko zachorowania rośnie też u osób żyjących w zanieczyszczonym środowisku - zwłaszcza narażonych na wdychanie pyłów i gazów oraz biernych palaczy – a także doznających częstych zakażeń dróg oddechowych (co bezpośrednio związane jest również z paleniem papierosów).

POChP jest chorobą nieuleczalną i postępującą. Dzięki zastosowaniu odpowiedniej terapii postęp ten można spowolnić. Chorym zaleca się prowadzenie rehabilitacji oddechowej. W zaawansowanym stadium POChP pacjent może wymagać hospitalizacji i wdrożenia mechanicznej wentylacji.

Podstawowym objawem POChP jest kaszel i narastająca duszność. Te dolegliwości często bywają ignorowane, tymczasem powinny skłonić do wizyty u lekarza i przeprowadzenia badań: spirometrii (badanie pojemności płuc) i RTG klatki piersiowej (obrazuje zmiany narządowe).

Rozwój medycyny niesie szansę na uproszczenie terapii części chorych, a w efekcie zwiększenie jej efektywności. Tym niemniej, nie do przecenienia jest rola lekarza, jako edukatora – osoby, która nauczy pacjenta, jak prawidłowo aplikować leki, i będzie w toku terapii umiejętności chorego weryfikować.


Zobacz, co pisaliśmy na ten temat:

Polskie Dni Spirometrii

Profilaktyka chorób odtytoniowych (w tym POCHP)

 

Biuro Prasowe ZOW NFZ

 

 

Wszystkie aktualności