Drukuj

Dla pacjenta

Coraz więcej miejsc z pomocą psychiatryczną i psychologiczną dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych na Pomorzu Zachodnim

23.05.2023

W województwie zachodniopomorskim możemy obserwować ciągły wzrost miejsc, w których pacjenci mogą otrzymać fachową pomoc psychiatryczną, psychologiczną oraz psychologiczno – terapeutyczną.

Zwiększenie dostępności pomocy psychologicznej dla dzieci i młodzieży

W wyniku reformy psychiatrii dzieci i młodzieży, pomoc dla tych pacjentów udzielana jest na trzech poziomach referencyjnych.

Najbliżej mieszkańców plasuje się pierwszy poziom referencyjny, który stanowią poradnie, w których dzieci oraz młodzież otrzymają opiekę psychologów, terapeutów środowiskowych oraz psychoterapeutów. Na ową bliskość wpływ ma lokalizacja poradni – zlokalizowane są w różnych częściach naszego województwa, tak żeby każdy potrzebujący pomocy mógł ją uzyskać jak najbliżej swojego miejsca zamieszkania, bez konieczności odbywania dalekich podróży.

Drugi poziom referencyjny stanowią poradnie specjalistyczne, do których mały pacjent zostanie skierowany w przypadku, gdy pomoc oferowana na pierwszym poziomie zabezpieczenia okaże się niewystarczająca. W poradniach specjalistycznych do dyspozycji pacjentów na drugim poziomie zabezpieczenia dostępni są w szczególności lekarze psychiatrzy, którzy zaoferują pacjentom fachową pomoc.

W przypadku, gdy pierwszy i drugi poziom referencyjny okaże się niewystarczający, do dyspozycji pacjentów oddany jest trzeci poziom referencyjny. Pomoc na trzecim poziomie zabezpieczenia świadczona jest w ramach hospitalizacji w oddziale psychiatrycznym. Hospitalizacja jest zawsze stosowana
w ostateczności
, gdy opieka w warunkach ambulatoryjnych jest nieskuteczna lub niewystarczająca. Personel oddziału psychiatrycznego dla dzieci i młodzieży składa się w szczególności z wykfalifikowanych lekarzy psychiatrów, pielęgniarek, psychologów i terapeutów, których celem jest niesienie pomocy młodym pacjentom w oparciu o najwyższe standardy, aby ci jak najszybciej wrócili do zdrowia.

W województwie zachodniopomorskim działa już 7 ośrodków środowiskowej opieki psychologicznej i psychoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży – I poziom referencyjny oraz 3 poradnie zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży – II poziom referencyjny.

Za decyzją o stałym zwiększaniu liczby miejsc, w których realizowana będzie pomoc psychologiczno – terapeutyczna dla dzieci i młodzieży, świadczy duże zainteresowanie wśród pacjentów i ich rodziców dostępem do miejsc, które udzielają tego typu świadczeń.

Zgodnie z nowoprzyjętym modelem opieki psychiatrycznej dla dzieci i młodzieży priorytetem jest, aby miejsca udzielania świadczeń były jak najbliżej miejsca zamieszkania pacjentów. Aby temu sprostać, Narodowy Fundusz Zdrowia ogłasza postępowania konkursowe dla poszczególnych powiatów. Za idealny stan rzeczy przyjmuje się, aby w każdym powiecie znajdowała się co najmniej jedna poradnia psychologiczno – terapeutyczna, a w tych miejscach, w których populacja jest największa, aby takich miejsc mogło być kilka. Aby osiągnąć powyższe cele niezbędna jest odpowiednia liczba chętnych, do prowadzenia tego typu placówek, którzy będą spełniać wymagania i standardy nałożone przez przepisy prawa.

Ośrodki środowiskowej opieki psychologicznej i psychoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży – I poziom referencyjny (stan na dzień 11.05.2023 r.):

 

Nazwa

Miejscowość

Ulica

Telefon

Strona internetowa

1

CENTRUM REHABILITACYJNO MEDYCZNE REHA MEDICA

 

BIAŁOGARD

UL. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO 13/14

943721451

https://rehamedica.info.pl/index.php/nfz/

BOBOLICE

UL. REYMONTA 2

530645059

SZCZECINEK

UL. KOŚCIUSZKI 57

531679567

WAŁCZ

UL. GENERAŁA WŁADYSŁAWA ANDERSA 9

530661982

SZCZECIN

UL. KSIĘDZA KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO 32

530661982

2

CENTRUM ZDROWIA
I ROZWOJU COGITO EDYTA MIKUŁA

BARLINEK

UL. ZIELNA 1C

574219996

https://www.facebook.com/cogito.barlinek/

3

LECH INVESTMENT
SP. Z O.O.

KOŁOBRZEG

UL. PPOR. EDMUNDA ŁOPUSKIEGO 52

947136223

4

MEDNOVATION
SP. Z O.O.

GOLENIÓW

UL. PLAC LOTNIKÓW 2

730990243

STARGARD

UL. WOJSKA POLSKIEGO 34 A

SZCZECIN

UL. JACKA MALCZEWSKIEGO 17/1

5

EWA PRZYBYŁA-OŻÓG
NZOZ „MONADA”

KOSZALIN

ALEJA MONTE CASSINO 13

943417727

https://nzozmonada.pl/

6

SP ZOZ SZPITAL SPECJALISTYCZNY MSWIA
W ZŁOCIEŃCU

DRAWSKO POMORSKIE

OBROŃCÓW WESTERPLATTE 11

943671222 wew. 101

https://www.szpitalkansk.pl/dzial-medyczny/opieka-psychiatryczna-i-leczenie-uzaleznien/osrodek-srodowiskowej-opieki-psychologicznej-i-psychoterapeutycznej-dla-dzieci-i-mlodziezy/

7

ZACHODNIOPOMORSKI INSTYTUT PSYCHOTERAPII

SZCZECIN

UL. KRÓLOWEJ KORONY POLSKIEJ 26/1, 1A, 2A, 3

914226060

https://zip.org.pl/osrodek-srodowiskowej-opieki-psychologicznej-i-psychoterapeutycznej-dla-dzieci-i-mlodziezy/

Wskazana liczba na pewno nie jest liczbą ostateczną. Zachodniopomorski Oddział Wojewódzki NFZ w Szczecinie, wsłuchując się w głosy pacjentów, czyni wszelkie starania, aby dostęp do świadczeń był jak najszerszy i jak najbardziej dogodny dla mieszkańców naszego województwa.

Poradnie zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży – II poziom referencyjny (stan na dzień 11.05.2023 r.):

 

Nazwa

Miejscowość

Ulica

Telefon

Strona internetowa

1

EWA PRZYBYŁA-OŻÓG
NZOZ „MONADA”

KOSZALIN

ALEJA MONTE CASSINO 13

943417727

https://nzozmonada.pl/

2

SAMODZIELNY PUBLICZNY SPECJALISTYCZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ „ZDROJE”

SZCZECIN

UL. MĄCZNA 4

918806221

https://szpital-zdroje.pl/szpital/jednostki-szpitala/szpital-ul.-maczna-4/poradnie-specjalistyczne/poradnia-zdrowia-psychicznego-dla-dzieci-i-mlodziezy

3

ZACHODNIOPOMORSKI INSTYTUT PSYCHOTERAPII

SZCZECIN

UL. KRÓLOWEJ KORONY POLSKIEJ 26/1, 1A, 2A, 3

914226060

CENTRUM ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA DZIECI I MŁODZIEŻY – poradnia zdrowia Psychicznego – II poziom referencyjny | Zachodniopomorski Instytut Psychoterapii (zip.org.pl)

Oddział psychiatryczny dla dzieci i młodzieży - III poziom referencyjny (stan na dzień 11.05.2023 r.):

 

Nazwa

Miejscowość

Ulica

Telefon

Strona internetowa

1

SAMODZIELNY PUBLICZNY SPECJALISTYCZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ „ZDROJE”

SZCZECIN

UL. MĄCZNA 4

918806446

https://www.szpital-zdroje.pl/szpital/jednostki-szpitala/szpital-ul.-maczna-4/oddzialy-szpitalne/oddzial-psychiatrii-dzieci-i-mlodziezy

Ponadto działają jeszcze 3 poradnie zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży, bez poziomu referencyjnego.

Poradnie zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży (bez poziomu referencyjnego) (stan na dzień 23.05.2023 r.):

 

Nazwa

Miejscowość

Ulica

Telefon

Strona internetowa

1

REGIONALNY SZPITAL
W KOŁOBRZEGU

KOŁOBRZEG

UL. ŁOPUSKIEGO 33

943530253

https://szpital.kolobrzeg.pl/a,62,poradnia-zdrowia-psychicznego

2

MONIKA ZBISŁAWSKA
OŚRODEK PSYCHOTERAPII
I SZKOLEŃ „PRACOWNIA”

STARGARD

UL. GDAŃSKA 4

914873586

https://www.facebook.com/people/O%C5%9Brodek-Psychoterapii-i-Szkole%C5%84-PRACOWNIA/100057437169626/

3

REGIONALNE CENTRUM MEDYCZNE
W BIAŁOGARDZIE

BIAŁOGARD

UL. NOWOWIEJSKIEGO 7

943113774

http://szpitalbialogard.pl/poradnie-szpitalne/poradnia-zdrowia-psychicznego-dla-dzieci-i-mlodziezy

Centrum Zdrowia Psychicznego – kompleksowa opieka psychiatryczna dla osób dorosłych

Centra Zdrowia Psychicznego są programem pilotażowym, który został stworzony przez Ministerstwo Zdrowia, natomiast nad jego realizacją czuwa Narodowy Fundusz Zdrowia. W ramach tego programu do dyspozycji pacjentów oddane zostały jednostki, w których uzyskają oni świadczenia z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień w warunkach:

1)      stacjonarnych:

a)       psychiatrycznych,

b)      w miejscu udzielania pomocy doraźnej;

2)      dziennych psychiatrycznych;

3)      ambulatoryjnych:

a)       psychiatrycznych

b)      leczenia środowiskowego (domowego).

Jak widać, celem Centrum Zdrowia Psychicznego jest zapewnienie kompleksowej opieki dla pacjentów potrzebujących pomocy psychiatrycznej.

Miejscem pierwszego kontaktu pacjenta z Centrum Zdrowia Psychicznego jest punkt zgłoszeniowo – koordynacyjny (PZK), zorganizowany w ramach poradni zdrowia psychicznego. PZK czynny jest co najmniej od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 18:00 i udzielane są w nim informacje
o działaniu centrum i możliwości uzyskania świadczeń opieki zdrowotnej. Prócz tego przeprowadzona jest wstępna ocena potrzeb zdrowotnych osoby zgłaszającej się do PZK, uzgadniany wstępny plan postępowania terapeutycznego oraz udzielane wsparcie w zakresie ustalonych potrzeb. W ramach PZK uzgadniane są także kwestie związane z terminem i miejscem przyjęcia pacjent do miejsca, w którym zostaną udzielone mu świadczenia, a w przypadkach tego wymagających wskazywane jest miejsce uzyskania świadczeń z zakresu pomocy społecznej.

W województwie zachodniopomorskim utworzone zostały 4 Centra Zdrowia Psychicznego. Ich lokalizacja dobrana została w taki sposób, aby każdy mieszkaniec województwa mógł skorzystać z pomocy medycznej jak najbliżej miejsca swojego zamieszkania.

Centrum Zdrowia Psychicznego (stan na dzień 23.05.2023 r.):

 

Nazwa

Miejscowość

Ulica

Telefon

Strona internetowa

1

MEDISON SP. Z O.O.

KOSZALIN

UL. SARZYŃSKA 9

943470755

https://medison.com.pl/centrum-zdrowia-psychicznego/

2

SZPITAL W SZCZECINKU SP. Z O.O.

BIAŁOGARD

UL. NOWOWIEJSKIEGO 7

943113774 535706031
531625055

http://szpital.szczecinek.pl/oddzialy-szpitalne/centrum-zdrowia-psychicznego.html

SZCZECINEK

UL. KOŚCIUSZKI 38C

508436429
943723413

3

SP ZOZ SZPITAL SPECJALISTYCZNY MSWIA W ZŁOCIEŃCU

DRAWSKO POMORSKIE

UL. OBROŃCÓW WESTERPLATTE 11

451167825

https://www.szpitalkansk.pl/dzial-medyczny/opieka-psychiatryczna-i-leczenie-uzaleznien/centrum-zdrowia-psychicznego-czp/

ŁOBEZ

UL. DRAWSKA 6

451071102

ŚWIDWIN

UL. DRAWSKA 38

451071100

4

SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL KLINICZNY NR 1 IM. PROF. TADEUSZA SOKOŁOWSKIEGO PUM

SZCZECIN

UL. BRONIEWSKIEGO 24/26

913511377
913511378
507118219

https://www.spsk1.szn.pl/jednostki/szczecin-ul-broniewskiego-26/centrum-zdrowia-psychicznego-broniewskiego

Terapia osób z doświadczeniem traumy

Jest to nowy program pilotażowy skierowany do osób z doświadczeniem traumy związanej z trudnymi doświadczeniami z różnych obszarów: uczestnictwo
w działaniach wojennych, doświadczenie uchodźcze, bycie ofiarą lub świadkiem przemocy fizycznej, psychicznej, seksualnej, uczestnictwo pośrednie lub bezpośrednie w wypadku komunikacyjnym czy innym zdarzeniu losowym, które wpłynęło na zdrowie psychiczne pacjenta

 

Nazwa

Miejscowość

Ulica

Telefon

Strona internetowa

1

SZCZECIŃSKIE CENTRUM ZDROWIA SP ZOZ

SZCZECIN

UL. BOHATERÓW WARSZAWY 75

914442870

https://sczspzoz.pl/ozp/

Wszystkie aktualności