Drukuj

Dla pacjenta

Zasady wystawiania Europejskich Kart Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) absolwentom szkół średnich

03.08.2023

Absolwenci szkół średnich, którzy:

  • skończyli 18 lat
  • są ubezpieczeni przez jednego z rodziców (dziadków, opiekunów prawnych) jako „członek rodziny”
  • w ostatni piątek kwietnia otrzymali świadectwo ukończenia szkoły średniej

nie mogą być ubezpieczeni jako „członek rodziny” do momentu rozpoczęcia kolejnego etapu edukacji.

Rodzice mają 7 dni od daty widniejącej na świadectwie na to, aby wyrejestrować dziecko z ubezpieczenia zdrowotnego.

Jeżeli absolwent podejmie dalszą naukę np. w szkole wyższej, rodzic zgłasza go do ubezpieczenia jako „członka rodziny” od dnia rozpoczęcia roku szkolnego lub akademickiego.

Prawo do świadczeń po wyrejestrowaniu z ubezpieczenia

Absolwenci szkół średnich mają prawo do korzystania ze świadczeń opieki medycznej przez 6 miesięcy od dnia zakończenia nauki. Oznacza to, że mogą leczyć się na takich samych zasadach, jak ubezpieczeni.

System eWUŚ takie osoby weryfikuje na „czerwono”. Dlatego w rejestracji, aby potwierdzić swoje prawo do świadczeń, należy:

  • okazać świadectwo ukończenia szkoły średniej lub
  • złożyć „Oświadczenie o przysługującym świadczeniobiorcy prawie do świadczeń opieki zdrowotnej” (druk dostępny jest w każdej placówce medycznej lub na naszej stronie internetowej)

Na Oświadczeniu w części III. zaznaczamy  □ art. 67 ust. 4–7 tej ustawy

EKUZ dla absolwentów szkół średnich

Na podstawie świadectwa wydajemy również Europejskie Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) – ważne przez 6 miesięcy od ostatniego piątku kwietnia.

Proszę mieć świadectwo ze sobą podczas wnioskowania o kartę.

 

Podstawa prawna:

  1. Art. 67 ust. 5 pkt 1  ustawy  z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 2561, ze zm.)
  2. § 2 ust. 3 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1211)
Wszystkie aktualności