Drukuj

Dla pacjenta

Ukazał się informator Zachodniopomorskiego Oddziału NFZ „Jak i gdzie się leczyć 2016”

04.03.2016

Ukazał się informator Zachodniopomorskiego Oddziału NFZ „Jak i gdzie się leczyć 2016”. Jest to pierwsze tegoroczne wydanie, w nakładzie 10 tys. egzemplarzy .

W poradniku można znaleźć adresy i telefony do przychodni podstawowej opieki zdrowotnej, nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, izb przyjęć i szpitalnych oddziałów ratunkowych, do poradni specjalistycznych, oddziałów szpitalnych, pracowni diagnostycznych, lekarzy i poradni rehabilitacji leczniczej, gabinetów stomatologicznych. Są tu również wykazy podmiotów udzielających świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych, w zakresie opieki paliatywnej i hospicyjnej oraz psychiatrycznej i leczenia uzależnień. Czytelnicy znajdą w poradniku zasady korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej w kraju i poza jego granicami, w tym w ramach dyrektywy transgranicznej. Dowiedzą się o świadczeniach zdrowotnych udzielanych bez skierowania i poza kolejnością oraz o programach profilaktycznych. Są tu informacje o systemach, z których ubezpieczeni korzystają na co dzień, tj. o elektronicznej Weryfikacji Uprawnień Świadczeniobiorców oraz o Zintegrowanym Informatorze Pacjenta. Ostatnia strona zawiera zestaw przydatnych telefonów, obsługiwanych przez pracowników ZOW NFZ oraz przez firmę udzielającą całodobowej informacji o miejscach udzielania świadczeń oraz kolejce medycznej.  

Wydawcą informatora jest Zachodniopomorski Oddział NFZ.

Poradniki są bezpłatne i dostępne dla wszystkich zainteresowanych.
Można je pobrać w siedzibie Oddziału w Szczecinie;.

Informatory są dostarczane do zainteresowanych ich otrzymaniem placówek opieki zdrowotnej. Więcej o dystrybucji

Biuro Prasowe ZOW NFZ

Wszystkie aktualności