Drukuj

Dla pacjenta

Zapraszamy do mobilnego stanowiska ZOW NFZ na Szczecińskich Targach 50+ organizowanych na terenie Azoty Arena

04.05.2016Wpis archiwalny

Zdjęcia dodane 07.05.2016

W sobotę, 7 maja, Zachodniopomorski Oddział Funduszu zaprasza w godzinach 10-18 do swojego mobilnego stanowiska na Szczecińskich Targach 50 +!
Osoby planujące wyjazd turystyczny za granicę będą mogły wyrobić Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowego, a zainteresowane dostępem do historii własnego leczenia i jego kosztów - założyć konto w Zintegrowanym Informatorze Pacjenta.
Przedstawiciele Funduszu będą również rozdawać informatory „Gdzie i jak się leczyć” oraz biuletyny „Historie prawdziwe o walce z chorobą…”, do których artykuły napisali zachodniopomorscy dziennikarze.
Przedstawiciele ZOW NFZ wezmą również udział w konferencji „Żyj zdrowo i aktywnie”. O godz. 12.30 w  sali konferencyjnej Areny odbędzie się prezentacja dotycząca zasad korzystania z opieki zdrowotnej w Unii Europejskiej: w ramach przepisów o koordynacji - obowiązujących od 1 maja 2004 roku (tj. od chwili przystąpienia Polski do UE)  oraz w ramach dyrektywy transgranicznej - obowiązującej od 2014 roku.  
Specjaliści z Funduszu odpowiedzą na pytania. Tematem wystąpienia będzie także Zintegrowany Informator Pacjenta.

Konto w ZIP (Zintegrowany Informator Pacjenta)
Konto w ZIP może założyć każda osoba, także nieubezpieczona, która ukończyła 16 lat. Trzeba mieć przy sobie dowód osobisty lub paszport. Konto można założyć dla siebie lub swojego dziecka.  
Jakie są korzyści z założenia konta? Dostęp do historii leczenia i jego kosztów oraz do systemu  eWUŚ (elektronicznej Weryfikacji Uprawnień Świadczeniobiorcy)  

EKUZ (Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego)
Wyjazd turystyczny z EKUZ, to gwarancja bezpieczeństwa zdrowotnego w UE.
EKUZ uprawnia do świadczeń opieki zdrowotnej podczas pobytu turystycznego w krajach UE (i EFTA) w sytuacji nagłej choroby lub urazu, w zakresie niezbędnym z przyczyn medycznych, na zasadach  obowiązujących w kraju pobytu.  
Wnioski o EKUZ będą dostępne na  miejscu. EKUZ wydawany jest za okazaniem dokumentu tożsamości. Osoby powyżej 18 roku życia, kontynuujące naukę, muszą okazać  dodatkowo legitymację uczniowską lub studencką.

Biuro Prasowe ZOW NFZ  

Wszystkie aktualności