logo

Pilne TPK - Teleplatforma Pierwszego Kontaktu - Twoja pomoc medyczna wieczorem, w nocy i całodobowo w dni wolne od pracy Zobacz, jak zarejestrować się na szczepienie! Rejestracja poszczególnych grup wiekowych Czekasz na szczepienie w punkcie szczepień? Pamiętaj o dystansie i maseczkach Zgłoś się na szczepienie przez formularz – zostaniesz sprawniej obsłużony Zamknij

Dla pacjenta

Drukuj

Dla pacjenta

Mikołajkowy prezent NFZ: rusza zakładanie kont zdrowotnych dla dzieci i młodzieży!

07.12.2013

W sobotę, 7 grudnia, podczas Dnia Otwartego w NFZ, rusza wydawanie danych dostępowych do kont zdrowotnych dzieci! Do tej pory dorosłe osoby mogły założyć konto jedynie dla siebie. Teraz będą mogły mieć wgląd w historię leczenia swoich pociech. Mało tego! Od 7 grudnia swoje konta będą mogli zakładać już 16-latkowie - na podstawie dowodu biometrycznego lub paszportu. Zapraszamy!

Dane dostępowe do ZIP dla dziecka zostaną wydane tylko tej osobie, która zgłosiła dziecko do ubezpieczenia zdrowotnego, a fakt ten jest potwierdzony (widoczny) w Centralnym Wykazie Ubezpieczonych (CWU). Tą osobą jest najczęściej matka dziecka lub jego ojciec. Jednak w zależności od sytuacji, dziecko może być zgłoszone do ubezpieczenia także przez babcię, dziadka, współmałżonka rodzica dziecka lub opiekuna prawnego w ramach rodziny zastępczej lub rodzinnego domu dziecka.
Osoba dorosła, aby mieć dostęp do historii leczenia dziecka, najpierw musi założyć konto dla siebie. Dostęp do konta dziecka odbywa się na podstawie tego samego hasła, zmienia się tylko login.

Zgłoszenie do ubezpieczenia jest jedyną metodą weryfikacji, którą może podjąć NFZ w oparciu o posiadane dane, do przetwarzania których jest uprawniony.

Biuro Prasowe ZOW NFZ


W rozumieniu ustawy (Art.5) członkami rodziny są:
a) dziecko własne, dziecko małżonka, dziecko przysposobione, wnuk, dziecko obce, dla którego ustanowiono opiekę, albo dziecko obce w ramach rodziny zastępczej, do ukończenia przez nie 18 lat, a jeżeli kształci się dalej - do ukończenia 26 lat, natomiast jeżeli posiada orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub inne traktowane na równi - bez ograniczenia wieku,
b) małżonek (z wyłączeniem małżonka, z którym osoba ubezpieczona pozostaje w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu),
c) wstępni pozostający z ubezpieczonym we wspólnym gospodarstwie domowym (ojciec, mama, dziadek, babcia).

 

Wszystkie aktualności