logo

Pilne Zachodniopomorskie: SzczepimySię! Szczepienie na Netto Arenie – zamiast w szpitalu na Pomorzanach Szczepienie przeciwko COVID-19 - ważne informacje Ministerstwa Zdrowia 989 - całodobowa infolinia Narodowego Programu Szczepień przeciw COVID-19 Zamknij

Dla pacjenta

Drukuj

Dla pacjenta

Opieka kardiologiczna w Drawsku Pomorskim

03.11.2016

W Drawsku Pomorskim, w ramach umowy z Zachodniopomorskim Oddziałem NFZ, czynna jest cztery dni w tygodniu poradnia kardiologiczna. Pracują w niej lekarze specjaliści zatrudnieni w Centrum Sercowo-Naczyniowym Nafis. Poradnia jest otwarta we wtorki (w godz. 8-12), w środy (w godz. 11-20), piątki (w godz. 8-12) oraz soboty (godz. 8-12). Poradnia przyjmuje pacjentów zgodnie z ich stanem zdrowia  - w trybie pilnym i stabilnym. W razie potrzeby, w stanie nagłym, lekarz może podjąć decyzję o wezwaniu karetki pogotowia ratunkowego.

W sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia świadczenia kardiologii interwencyjnej w ramach umów z ZOW NFZ udzielane  są w subregionie koszalińskim w Koszalinie oraz w Szczecinku.

Pacjenci z powiatu drawskiego oraz wałeckiego trafiają również do oddziału kardiologii interwencyjnej Szpitala Specjalistycznego w Pile, w województwie wielkopolskim.

Decyzja o zawieszeniu udzielania świadczeń kardiologii interwencyjnej (inwazyjnej) w Centrum Sercowo-Naczyniowym NAFIS w Drawsku Pomorskim jest decyzją biznesową Polsko-Amerykańskich Klinik Serca, podjętą przez prywatny podmiot. W latach 2013-2016, mimo braku umowy z NFZ, Nafis otrzymał od Zachodniopomorskiego Oddziału Funduszu 9,5 mln złotych za świadczenia kardiologiczne udzielone pacjentom w trybie nagłym.

Obecnie nie przewiduje się konkursów ofert na leczenie szpitalne. Obowiązujące umowy są ważne do połowy 2017 roku.

Biuro Prasowe ZOW NFZ

Wszystkie aktualności