Drukuj

Strefa kobiet

Wzór zaświadczenia lekarskiego wystawianego osobom uprawnionym zgodnie z ustawą "Za życiem"

16.03.2017

Na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia opublikowany został komunikat dotyczący prawidłowego wystawiania zaświadczenia lekarskiego osobom uprawnionym zgodnie z ustawą z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz. U. 2016 poz. 1860).

Do otrzymania jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia żywego dziecka w wysokości 4000 zł, które wprowadziła tzw. ustawa „Za życiem”, potrzebne jest zaświadczenie lekarskie. Zaświadczenie powinno zawierać informację, że lekarz potwierdza u dziecka:
ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu.

Kto wystawia zaświadczenie

Zaświadczenie takie wystawia lekarz ubezpieczenia zdrowotnego (lekarz, który pracuje w placówce finansowanej przez NFZ), który posiada specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie: położnictwa i ginekologii, perinatologii lub neonatologii.

Zaświadczenie dla dzieci do 18 roku życia

Zgodnie z art. 18 ustawy: lekarz podstawowej opieki zdrowotnej (POZ); lekarz ubezpieczenia zdrowotnego, który posiada specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie: położnictwa i ginekologii, perinatologii, neonatologii lub pediatrii; może wydać zaświadczenie dla dzieci do 18 roku życia, które uprawnia do skorzystania z wyrobów medycznych, na zasadach określonych w ustawie, korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej oraz z usług farmaceutycznych udzielanych w aptekach.

źródło – Ministerstwo Zdrowia

Zobacz więcej:

Biuro prasowe ZOW NFZ

Wszystkie aktualności