Drukuj

Strefa kobiet

Coraz więcej znieczuleń fizjologicznych porodów

03.10.2016

Od lipca 2015 roku w ramach świadczenia szpitalnego w zakresie porodu, dostępna jest dodatkowa procedura - znieczulenie zewnątrzoponowe ciągłe. Świadczenie może być zastosowane przy porodzie drogami natury. Decyzja o skorzystaniu z możliwości znieczulenia zależy od wskazań medycznych.

Opinie lekarzy o tym, czy i co się zmieniło na oddziałach położniczych w ciągu roku, zebrała dziennikarka Głosu Szczecińskiego, Anna Folkman

Zobacz więcej:

Biuro Prasowe ZOW NFZ

Wszystkie aktualności